Mottagning Socialt arbete Huddinge

Ring oss

08-123 820 06

Besök oss

Hälsovägen 13, C2:64 plan 6, 14157, Huddinge

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet både för dig som är patient och för dig som är närstående. Det kan medföra att du ställs inför nya och ovana situationer. Kuratorn på Socialt arbete kan då vara ett stöd för dig.

Så här får du kontakt med kurator

Är du eller ditt barn patient på Karolinska Universitetssjukhuset (antingen på en mottagning eller om du är inneliggande på en avdelning) så kan du be en sjuksköterska eller läkare att skicka en remiss till kurator. Du kan också själv ta kontakt med kurator via sjukhusets växel, kuratorsexpeditionen, eller Mina vårdkontakter (direktlänk Kontakta mig finns i Kontaktinformationsrutan).

Är du anhörig till en patient på Karolinska Universitetssjukhuset kan du kontakta kuratorn på den klinik där din anhöriga vårdas för mer information om vilket stöd du kan få.

Skicka egenremiss till oss

(Info till mottagningen: Detta block kan användas på er verksamhetssida. Använd hela eller delar av blocktexten nedan utifrån den plattform/de plattformar ni använder, postalternativet ska alltid finnas med. Blocket är utfällbart):

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post, såhär:

1177

Logga in på "mina sidor" 1177.se. Leta upp mottagningens namn och fyll i information för egenremiss. Följ länk till mina sidor 1177.se

Post /blankett

Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information

Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.

Du som är patient

Kuratorer arbetar utifrån en helhetssyn på människan. Vårt främsta arbetsredskap är samtal utifrån dina behov. Det kan t.ex. handla om ett eller flera stödsamtal i en svår situation, eller rådgivning i en specifik fråga. Kurator kan även ge dig information och vägledning i sociala frågor som rör t.ex. socialförsäkringssystemet, ekonomi.
Om du varit inlagd på sjukhuset kan du ibland behöva någon form av rehabilitering för att underlätta återgången till vardagen. Kurator samverkar då ofta i planeringen tillsammans med andra personalkategorier på och utanför sjukhuset.

Du som är anhörig

När en nära anhörig drabbas av sjukdom eller olycksfall kan du som närstående känna oro och ställas inför praktiska frågor som behöver lösas eller diskuteras. Kontakta kurator på den klinik där din anhörig vårdas för mer information om vilket stöd du kan få. För vissa diagnoser finns samtalsgrupper för anhöriga.

Stöd för barn när förälder är sjuk

När ditt barn drabbas

När ditt barn blir sjukt eller drabbas av olycksfall påverkas hela familjen. Du kan du vända dig till kurator för att få stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som uppstår. Vår målsättning är att hela familjen ska må så bra som möjligt under barnets sjukdoms- och behandlingstid.

Kuratorer erbjuder samtal utifrån barnets och familjens behov, i samråd med förälder. Kanske behöver någon familjemedlem extra stöd? Du som förälder kanske behöver få möjlighet att samtala utan ditt barn. Det sjuka barnet eller syskonen kan behöva tala med någon vuxen utanför familjen.

Vi kan också ge information och vägledning i sociala frågor gällande till exempel ekonomi, möjlighet att vara hemma hos sitt barn och frågor som rör skola och barnomsorg.

Råd & Stödverksamheten för barn med kronisk sjukdom

Vi har en Råd och Stödverksamhet för familjer med barn som har en kronisk sjukdom och som behandlas på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Syftet är att göra vardagen lättare. Vi erbjuder stödgrupper för barn, föräldrar och syskon. Ibland ordnas utbildningsverksamhet såsom temakvällar och föreläsningar. Kontakta kurator på den klinik där barnet vårdas för mer information om vad som erbjuds för ditt barn/din familj.

Inför besöket

  • Ta med kallelse och legitimation till besöket
  • Före besöket ska du registrera dig i Centralkassan i Huvudentrén eller R2-ingången Centralkassorna är kontantfria. Om du inte har möjlighet att betala med kort får du en räkning med dig
  • Om du behöver sjukresa till besöket ska du kontakta din kurator på det telefonnummer som står på din kallelse
  • Tänk på att inte använda parfym eftersom många är allergiska
  • Om du får förhinder, glöm inte att meddela oss senast 24 timmar före besöket

Under besöket

Sitt gärna ner i väntrummet när du kommer till mottagningen, din kurator hämtar dig. Vanligtvis tar besöket hos kuratorn 45 minuter.

Efter besöket

Om du har frågor efter besöket eller om du vill boka ett återbesök vänder du dig direkt till den kurator som du har träffat. Du kan också ställa frågor via Mina vårdkontakter.

Efter ditt besök - synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 klicka här Lämna Synpunkter och Klagomål

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Erika Widmark, verksamhetschef
Karolinska Universitetssjukhuset
ME Socialt arbete inom hälso- och sjukvård
171 76 Stockholm

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.