Information om ackrediterade tjänster

Karolinska Universitetslaboratoriet är ackrediterat av SWEDAC för utförande av medicinsk provning. Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder också provningstjänster som inte är ackrediterade. I de fall laboratoriet har en ackrediterad metod för beställd provning tillämpas alltid denna, såvida inte kunden begärt något annat.

En rapport försedd med ackrediteringssymbol eller med en texthänvisning till ackreditering är en ackrediterad svarsrapport. Karolinska Universitetslaboratoriet saknar för närvarande stöd för att markera vilka metoder som är ackrediterade och vilka som inte är det för elektroniska svar, varför vi väljer att rapportera svar på samma sätt för pappersformat. Undantag finns för laboratorium som rapporterar svar i pdf-format. En ackrediterad svarsrapport kan utfärdas med markering för ackrediterade metoder, efter särskild förfrågan.

Ackrediteringens omfattning