In-Situ Hybridisering

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Det finns olika typer av In-Situ-hybridiseringar och det som skiljer dem åt är vilken markör man använder.

Provtagningen är den samma för samtliga hybridiseringstyper.

Chromogen In-Situ Hybridisering (CISH) 
Probe mot

  •  Vävnad
    • EBER
    • HPV lågrisk
    • HPV högrisk
  •  Celler
    • EBER
    • HPV lågrisk
    • HPV högrisk

Fluorescens In-Situ Hybridisering (ISH) 
Probe mot

  • Vävnad
    • Burkitts lymfom C-MYC kr.8 split
    • Burkitts lymfom IGH/MYC/CEP8 fusion
    • Diffust storcelligt B-cells Lymfom BCL6 kr.3 split
    • EGFR-1
    • Ewing EWSR1 t(22q12)
    • Follikulärt lymfom t(14;18) fusion IGH/BCL2
    • Her2/neu
    • Lymfom BCL2 kr.18 split
    • Lymfom IGH kr.14 split
    • Mantelcell lymfom CCND1 kr.11 split
    • Mantelcell lymfom t(11;14) fusion
    • MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) Lymphoma Malt1 kr.18 split
    • Oligodendrogliom 1p 19q
    • Synovialt Sarkom SYT t(x;18)
    • Urovysion CEP3, CEP7, CEP17, LSI 9p21
  • Celler
    • Burkitts lymfom C-MYC kr.8 split
    • Burkitts lymfom IGH/MYC/CEP8 fusion
    • Diffust storcelligt B-cells Lymfom BCL6 kr.3 split
    • Follikulärt lymfom t(14;18) fusion IGH/BCL2
    • Her2/neu
    • Lymfom BCL2 kr.18 split
    • Lymfom IGH kr.14 split
    • Mantelcell lymfom CCND1 kr.11 split
    • Mantelcell lymfom t(11;14) fusion
    • MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) Lymphoma Malt1 kr.18 split
    • Urovysion CEP3, CEP7, CEP17, LSI 9p21

Silver In-Situ Hybridisering (SISH) 
Probe mot

  • Vävnad
    • EGFR
  •  Celler
    • EGFR

 

Provtagning:
Metoderna kan utföras på såväl vävnad - färskt, fryst eller paraffininbäddat material - som cytologiskt material.
Kommentar:
För ytterligare upplysningar samt anmälan av färskt eller fryst prov ring;
Cell och Molekyläranalys på telefon 08-517 745 17 (Solna)
Cytologilab på telefon 08-585 853 45 (Huddinge)