Beta Trace Protein, S/Läck-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: BTP
Rapportnamn: Beställs som S/Läck-Beta Trace
Indikationer / kompletterande analyser:
Beta Trace Protein bildas i plexus choroideus i CNS och är näst albumin det protein som förekommer i högst koncentation i likvor. Koncentration är ca 35 ggr högre i likvor än i plasma och beta Trace kan därför användas som markör för att påvisa läckage av spinalvätska till andra kroppsvätskor, som exempelvis nässekret. Eftersom beta Trace ökar i serum vid minskande njurfunktion (GFR) måste serumhalten av beta Trace också mätas för att erhålla bästa möjliga bedömningsunderlag.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss).
Provtagning:
Provtagning av läckagevätska och blodprov utförs av vårdgivaren/beställaren.

Läckagevätska
Vid mindre flöde kan ett Salivetterör med blå propp (Sarstedt ref nr 51.1534.500) användas. För utförlig anvisning se "Tilläggsinformation"

Vid rikligt flöde samlas läckagevätskan i ett sterilt centrifugrör med skruvlock. Minst 100 µl läckagevätska.  

Observera! Salivetterör (vit propp) ger falskt låga resultat och ska inte användas. 

Blodprov:
Tas alltid samtidigt. Använd serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.

Tilläggsinformation

Vid provtagning med Salivetterör med blå kork (Sarstedt ref nr 51.1534.500)

 1. Avlägsna den blå proppen och ta ur uppsugningstussen. Tänk på att ha rena händer.
 2. Stoppa uppsugningstussen där vätskan ska samlas ifrån. Det tar normalt  minst ett par minuter. Kontrollera att uppsugningstussen är ordentligt blöt. 
 3. Stoppa tillbaka uppsugningstussen i salivetteröret.
 4. Återförslut ordentligt med den blå proppen.
 5. Anteckna datum och klockslag för när provet togs på namnetiketten och på remissen.
Förvaring / transport:

 

 • Transport samma dag som provtagning. Förvara läckagevätskan i kyl i väntan på transport . Om serumröret anländer till laboratoriet inom 4 timmar behövs ingen centrifugering. Förvara det centrifugerade (2000g 10 min) serumröret i kyl i väntan på transport.  
 • Transport senare än dygn 1
  Centrifugera salivetteröret 2400g i 7 minuter och avlägsna sedan insatsen med tussen. Avskild läckagevätska är hållbart i 2 dagar vid kylförvaring. Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod. Avhällt prov kan förvaras i kyl två dygn efter provtagning. 
    
 • Transport senare än dygn 2 
   Frys avhälld läckagevätska och serum, transporteras fryst.

Referensintervall:
Enhet: mg/L
 Läck-Beta Trace Prot (läckagevätska)  < 1,31
 S-Beta Trace Protein (serum)  < 1,27
Svarsrutiner:
Analys utförs 1-2 gånger per vecka.
Ackreditering:

​Nej