Urinblåsa, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • histopatologisk diagnostik
  • TURB
Metod:

Histopatologi

Provtagning:

Vid cystektomi
Urinblåsan lämnas in ofixerad och ouppklippt med kateter i uretra. Uretär märks ut på lämpligt sätt.

TURB
Fixeras i 4% buffrad formaldehyd.

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:

Ofixerat preparat lämnas till lab utan dröjsmål.

Fixerat preparat förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Ackreditering:
Ja