Prostata, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Prostatektomi
Om operation sker dagtid under vardagar så hanteras preparatet enligt nedan.
Övriga tider - kvällar och helger - måste preparatet läggas i riklig mängd 4% buffrad formaldehyd.

Danderyd och Södersjukhuset
Preparatet lämnas under dagtid omgående ofixerat till lab.
Övriga tider måste preparatet läggas i riklig mängd 4 % buffrad formaldehyd.

Huddinge och Solna
Preparatet insändes genast på is. Ingen fixering.
Om preparatet inte kan lämnas in till lab under labs öppettider injiceras totalt c:a 20 ml 4% buffrad formaldehyd jämt fördelat i prostatan.
Därefter måste preparatet dessutom läggas i riklig mängd 4% buffrad formaldehyd.

TURP
Preparatet fixeras i 4% buffrad formaldehyd

Mellannålsbiopsier
Burkarna/rören numreras 1,2,3 osv. bokstäver får ej användas.
På förtryckta etiketter får handskrivna ändringar göras men på insändarens ansvar.

Danderyd, Huddinge, Solna och Södersjukhuset
Biopsierna lämnas in som separata fraktioner på filtrerpapper, speciellt helst milliporefilter type HAWP 0,45 um. i 4% buffrad och färgad formaldehyd.

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:
I väntan på transport förvaras fixerade preparat i rumstemperatur och ofixerade preparat i kylskåp.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Inlämnas utan dröjsmål till laboratoriet.
Materialet undersöks enl. vårdprogram 2000 Prostatacancer Stockholm-Gotland regionen.