Pleuraexsudat, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Pleuraexsudat, flödescytometrisk undersökning
  • Pleuraexsudat, analys av hyaluronan
Metod:
Cytologi / Elektronmikroskopi / Flödescytometri / Analys av hyaluronan
Provtagning:

Hela mängden, dock högst 1000 ml i flaska.
Om den utvunna vätskan överstiger 1000 ml, se till att provet tas från bottensatsen.

 
Insändes med tillsats av ett par droppar heparin (100 IE/ml), i flaska alternativt i  heparinrör / vanligt rör med tillsats av några droppar heparin.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Insändes snarast till lab och kylförvaras i väntan på transport.

Kommentar:

Elektronmikroskopi och hyaluronsyreanalays utförs endast i Huddinge
- se provtagninsanvisning för Exsudat.

Flödescytometri

Huddinge
Provet ska vara flödescytometrilab till handa före kl 15:00. För prover som kommer senare än 15:00 ring Flödescytometrilab på telefon 08 - 585 810 43.
OBS! Dag före helgdag ska provet vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00. Undantagsvis - om ett prov behöver tas om hand senare än utsatt tid kontakta flödescytometrilab och kom överens.

Solna
Provet ska vara hematopatologilab R8:02 tillhanda före 13:00.
Föranmäl prov till lab dagen innan på telefon 08 - 517 745 22.

DS
Kontakta lab innan provtagning på tel. 08 - 123 55 997.