Pleurabiopsi, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Histopatologi / Elektronmikroskopi

Provtagning:

Histopatologi
Biopsin läggs i 4 % buffrad formaldehydlösning.

Elektronmikroskopi
Huddinge
Biopsin läggs i
2% glutaraldehyd i 0,1M cacodylat med 0,1M sucrose och 3mM CaCl2 pH 7.4.
Solna
Biopsin läggs i
2% glutaraldehyd i 0,1M cacodylat med 0,1M PBS pH 7.0.

Fixering: se Provtagning
Förvaring / transport:

Formaldehydfixerat material förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Glutaraldehydfixerat material förvaras i kylskåp (+4o) i väntan på transport.

Kommentar:

Analysen utförs ej i Danderyd.

Vid misstanke om mesoteliom rekommenderas förutom ljusmikroskopi även att material tillvaratas till elektronmikroskopisk undersökning. Tag en bit till vardera undersökningen. Om materialet är mycket sparsamt tas endast till ljusmikroskopi.
Vid förfrågningar kontakta läkare Anders Hjerpe på telefon 08-585 810 17.

Fixeringslösning för elektronmikroskopi kan rekvireras från
Huddinge
EMil-enheten telefon 08 - 585 879 69

Solna
EM-laboratoriet telefon 08 - 517 732 77