Placenta, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:
Placenta lämnas i burk/ hink utan formalin till patologilaboratorium på respektive sjukhus alternativt skickas till Perinatal patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Använd alltid kärl som är tillräckigt stora så att placentan ej kläms ihop.
(OBS! Ska inte frysförvaras).

Tilläggsinformation

I förväg taget prov för kromosomanalys ska skickas direkt till Klinisk Genetik, Karolinska, Solna.

Kontakta laboratoriet före transport av placenta till Huddinge.
Laboratoriet stänger klockan 16:00.
Förvaring / transport:
Kylförvaras i väntan på transport.
Inlämnas snarast möjligt till patologilaboratorium på respektive sjukhus alternativt skickas till Perinatal patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. 
Kommentar:
Vid förfrågningar kontakta laboratoriet för Perinatal patologi i Huddinge på telefon 073 - 620 46 46.