Lungresektat, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Preparatet lämnas färskt med omedelbar transport till lab.

Vid icke neoplastisk sjukdom ställs remissen till Göran Elmberger alternativt Georg Jaremko, Karolinska i Solna.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:

Lämnas omedelbart till lab.

Preparatet skall lämnas till lab senast 16:00. Om senare än 16:00 kontakta lab i förväg på telefon 08 - 517 745 26 för överenskommelse om hantering.

Om preparat inte lämnas in enligt ovan så läggs resektatet i 4% buffrad formaldehyd täckt med blöt tvättlapp / gasväv för att preparatet inte skall flyta upp över vätskeytan.

Kommentar:

Material tas till vävnadsbank och därefter perfusionsfixeras preparatet.

Vid icke neoplastisk lungsjukdom tas även material till elektronmikroskopi och immunofluorescens.