Lever, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:
Prover som utgörs av nålbiopsier bör vara minst 2 cm långa. Hos vuxna bör mellannål/grovnål användas, hos barn anpassas storleken i varje enskilt fall.
Vid tumörfrågeställning där misstanke om primär levertumör föreligger bör minst två biopsier tas. Den ena ska vara riktad från misstänkt tumör och den andra från förväntad tumörfri del av levern.
Biopsierna särmärks.
Fixering: 4 % buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:
Provet förvaras i rumstemperatur  i väntan på transport.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Ange klinisk frågeställning och förmodad diagnos samt, i tillämpliga fall, resultat av leverprover (ASAT, ALAT, gamma-GT, ALP, virusserologi, autoantikroppar). Ange även alkoholkonsumtion, läkemedelsintag, diabetes och övriga sjukdomar samt eventuellt övervikt.

Efter särskild överenskommelse kan elektronmikroskopisk undersökning utföras - se analys elektronmikroskopi.