Hud, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Stansbiopsi (hud)
Metod:
Histopatologi / Flödescytometri / Immunofluorescens / Molekylärbiologi
Provtagning:

Ange alltid från vilket område preparatet är taget.
Ange vilken typ av prov, ex. stansbiopsi med diameter, klipp- eller shavebiopsi, skrap, ovalär excision.
Om flera prover tages läggs de i separata burkar alternativt isärmärkes på annat sätt.

Histopatologisk undersökning
Lägg preparatet i 4% buffrad formaldehydlösing i rumstemperatur.

Immunofluorescensundersökning
Danderyd
Lämna preparatet färskt och ofixerat omgående till laboratoriet.
Huddinge
Lämna preparatet färskt och ofixerat omgående till laboratoriet.
Michel's lösning kan användas som transportmedium:
Vid frågor kontakta lab på telefon 08 - 585 878 26.
Solna
Lägg preparatet i Michel's lösning och lämna till njurpatologilab
alternativt läggs preparatet i koksaltlösning och lämnas till ovan lab inom en timme.
Vid frågor kontakta njurpatologilab på telefon 08 - 517 740 66.
Södersjukhuset
Lämna preparatet färskt och ofixerat omgående till laboratoriet.

Flödescytometri - utförs endast i Huddinge
Preparatet läggs i koksaltkompress. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom en timme och helst före kl 13.00. Vid frågor om flödescytometri ring på telefon 08 - 585 810 43.

Molekylärbiologi
Preparatet läggs i koksaltkompress. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom en timme och helst före kl 13.00. Kontakta lab dag före prov
Huddinge telefon 08 - 585 871 86 
Solna telefon 08-517 745 22

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperatur.
Kommentar:
Solna: Peroperativt fryssnittsförfarande enligt Mohs skall förbeställas i god tid av opererande läkare.