Fryssnitt, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Fryssnittsservice lämnas måndag - fredag enligt nedan

Danderyd kl. 07:30 - 16:00
Huddinge kl. 08:00 - 16:00
Solna kl. 08:00 - 16:00
SöS kl. 08:00 - 16:00

Svar kan ges inom 30 minuter efter det att provet lämnats till ansvarig biomedicinsk analytiker.
Kryssa i rutan för fryssnitt på remissen.
Ange frågeställning och telefon- eller snabbtelefonnummer till svarsmottagaren.

OBS! Vid blodsmitta måste lab vidta vissa försiktighetsåtgärder. Kontakta därför labbet snarast möjligt på telefon enl nedan

Danderyd tel 08-655 59 95
Huddinge tel 08-585 878 26
Solna tel 08-517 745 26
SöS  tel 08-616 28 80

Fixering: Provet inlämnas ofixerat - ev på fuktad koksaltkompress.
Kommentar:

Om möjligt bör laboratoriet förvarnas per telefon. Fryssnitt senare än stängningsdags endast efter telefonöverenskommelse.