Fosterdiagnostik, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi / Obduktion
Provtagning:

Foster inlämnas utan formalin till Patologilaboratorium på respektive
sjukhus alternativt skickas till Perinatal patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Obs! Använd alltid kärl som är tillräckligt stora så att fostret ej kläms ihop.

Tilläggsinformation

Kontakta laboratoriet före transport av foster till Huddinge.
Laboratoriet stänger klockan 16.00.
Förvaring / transport:
Kylförvaras i väntan på transport.
Kommentar:
Vid förfrågningar kontakta laboratoriet för Perinatal patologi i Huddinge på telefon 073 - 620 46 46, alternativt Bårhuset i Huddinge på
telefon 08 - 585 810 29.