Flödescytometri

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: FACS
Provtagning:

Prov till flödescytometri föranmäls till lab dagen innan provtagning.
Om provtagning för flödescytomterisk analys sker på provtagningscentral /närvårdslab ska patienten ta med sig beställningsunderlaget /remissen.

Prov och provtyper
Ascites
Lab: Huddinge, Solna
Rörtyp: Rör 10ml 
Tillsats:  Heparin
Lämnas senast: kl 13:00

BAL 
Lab:  Huddinge, Solna
Rörtyp: Rör
Tillsats:
Lämnas senast: kl 13.00
 
Benmärg* 
Lab:  Huddinge, Solna 
Rörtyp: 10ml EDTA
Tillsats: 1 ml fys NaCl
Lämnas senast:  kl 13:00
Rörpost: Ja, kan skickas med rörposten i Huddinge och Solna.***
 
Finnålspunktat 
Lab:  Huddinge, Solna**
Rörtyp: Rör
Tillsats: Transfix**
Lämnas senast: kl 13:00

Hud 
Lab: Huddinge  
Rörtyp: Burk
Tillsats: Kompress med fys NaCl
Lämnas senast: kl 13:00

Lymfkörtel 
Lab: Huddinge, Solna
Rörtyp: Burk
Tillsats: Fys NaCl
Lämnas till labb senast: kl 13:00
Rörpost: Kan skickas med rörpost i Huddinge och Solna.***

Mellannålsbiopsi
Lab: Huddinge, Solna
Rörtyp: rör/burk
Tillsats: Fys NaCl
Lägg ofixerat prov i ett rör/burk fyllt med koksalt ända upp till kanten. 
Lämnas till labb senast: kl 13:00
 
Mjälte
Lab: Huddinge, Solna 
Rörtyp: Burk/hink 
Lämnas senast: kl 13:00
 
Pericardvätska
Lab: Huddinge, Solna
Rörtyp: Rör10ml 
Tillsats: Heparin
Lämnas senast: kl 13:00
 
Perifert blod
Lab: Huddinge, Solna
Rörtyp: 5 ml EDTA 
Lämnas senast: kl 13:00
Rörpost: Ja, kan skickas med rörposten i Huddinge och Solna.***
 
Pleuravätska
Lab: Huddinge, Solna 
Rörtyp: Rör 10ml
Tillsats: Heparin
Lämnas senast: kl 13:00
 
Spinalvätska/ Likvor/ Liquor
Lab: Huddinge, Solna** i rör
Rörtyp: Rör
Tillsats: Transfix**
Lämnas senast: kl.13:00

 

Tilläggsinformation

*Benmärg. OBS! Koksaltlösningen skall tillsättas innan provet läggs i röret.

** Prov med Transfix förvaras i kyl om det inte transporteras omgående till lab.

***Provet kan skickas med rörposten i Huddinge och Solna.

Prov kan lämnas till lab måndag - fredag med undantag för helg som infaller en vardag. Laboratoriet är bemannat 08:00 - 16:00.

OBS! Prover ska vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00.
Undantagsvis - om ett prov behöver tas om hand senare än angiven tid så kontakta flödescytometrilab för överenskommelse.
Behöver ni komma i kontakt med personalen på lab ring
Huddinge 08 - 585 810 43
Solna 08 - 517 763 01 
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet snarast möjligt.

OBS! Benmärg samt blod som tas söndag - torsdag efter kl.16:00 kan förvaras i rumstemperatur och levereras till lab morgonen efter.

Huddinge F48
Solna CCK, R8:02
Kommentar: