Finnålspunktion, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi / Flödescytometri
Provtagning:

Vi föredrar att själva utföra palpatoriska finnålspunktioner.
Var vänlig beställ tid enligt nedan.

Om egen punktion utförs lufttorkas tunna utstryk. Vid misstanke om skivepitelcancer bör något av utstryken omedelbart fixeras i 95 % etanol
30 min. Om detta ej finns tillgängligt lufttorkas alla utstryk. De fixerade glasen märks 'fix' och insänds torra till laboratoriet.

Vid amyloidosfrågeställning på bukfett kan man antingen välja liten knivbiopsi eller bukfettsbiopsi tagen med rosa uppdragskanyl (1,2 mm i diameter).
Rikliga mängder aspirerad fettväv (0.5-1 ml) alternativt knivbiopsi förs ner i formalinburk. Materialet paraffinbäddas sedan och analyseras med specialanalys för kongorött samt immunhistokemi för immunoglobuliner
korta kedjor, kappa och lambda samt amyloidkomponent.

För patienter som behöver tolk skall denna beställas av inremitterande läkare.

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mottagningen ligger på F52.

Information och tidsbeställning
Mån - fre kl. 08:00 - 11.30 och 12:30 - 15:30
Tel 08 - 585 896 99 

Prostatapunktioner görs på Urologmottagningen.
Skicka remissen till:
Urologmottagningen K 58,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
För info​rmation ring telefon: 08-585 850 50


Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mottagningen ligger på Radiumhemmet hus P1:02, 2 tr.

Tidsbokn​ing sker via 1177 på mottagningsnamn " Mottagning Punktion Solna" eller via elefon 08-517 74307. -remiss krävs.

Södersjukhuset 
Gå via Huvudentré, hiss O, plan -2

Skicka remissen till:
Karolinska Universitetslaboratoriet
Klinisk Patologi/Cytologi, Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm 

Ingen drop-inmottagning.
Ring för att boka tid på telefonnummer  08-616 28 90

​Prostatapunktioner görs på urologmottagningen.
Mottagningen finns på plan 1, hiss L.
För information ring telefon: 08-616 24 40.


Fixering: Normalt ingen, men om misstanke på skivepitelcancer föreligger bör något glas omedelbart fixeras i 95% etanol i minst 30 minuter och därefter lufttorka.
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperarur.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Glasen märkes med namn och personnummer. Använd blyertspenna!
Spritfixerade glas märks med FIX på den mattslipade ytan.
Om utbytet vid punktionen ger vätska - se anvisning för cystvätska.

Flödescytometri

Karolinska Huddinge
Finnålspunktat som skall analyseras med flödescytometri skall vara flödescytometrilab till handa före 15:00.
För prover som kommer senare än 15:00 ring enligt följande;
Flödescytometrilab telefon 08 - 585 810 43
Immuncytokemilab telefon 073-966 16 80
OBS! Dag före helgdag ska provet vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00. Undantagsvis - om ett prov behöver tas om hand senare än utsatt tid kontakta flödescytometrilab och kom överens .

Karolinska Solna
Finnålspunktat som skall analyseras med flödescytometri skall vara flödescytometrilab till handa före 14:00.
För prover som kommer senare än 14:00 ring på telefon
08-517 763 01.