Finnålspunktion, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi / Flödescytometri
Provtagning:

Vi föredrar att själva utföra palpatoriska finnålspunktioner.
Var vänlig beställ tid enligt nedan.

Om egen punktion utförs lufttorkas tunna utstryk. Vid misstanke om skivepitelcancer bör något av utstryken omedelbart fixeras i 95 % etanol
30 min. Om detta ej finns tillgängligt lufttorkas alla utstryk. De fixerade glasen märks 'fix' och insänds torra till laboratoriet.

Vid amyloidosfrågeställning på bukfett kan man antingen välja liten knivbiopsi eller bukfettsbiopsi tagen med rosa uppdragskanyl (1,2 mm i diameter).
Rikliga mängder aspirerad fettväv (0.5-1 ml) alternativt knivbiopsi förs ner i formalinburk. Materialet paraffinbäddas sedan och analyseras med specialanalys för kongorött samt immunhistokemi för immunoglobuliner
korta kedjor, kappa och lambda samt amyloidkomponent.

För patienter som behöver tolk skall denna beställas av inremitterande läkare.

Danderyds Sjukhus
Remiss för provtagning skickas till
Klinisk patologi/cytologi
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm

Prostatapunktioner görs på urologmottagningen, telefon 08 - 123  561 88.

Bröstpunktioner görs endast på patienter som varit på mammografimottagningen.
 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mottagningen ligger på F52.

Information och tidsbeställning
Mån - fre kl. 08:00 - 11.30 och 12:30 - 15:30
Tel 08 - 585 896 99 

Prostatapunktioner görs på Urologmottagningen.
Skicka remissen till:
Urologmottagningen K 58,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
För information ring telefon: 08-585 850 50

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mottagningen ligger på Radiumhemmet hus P1:02, 2 tr.

OBS! Vi har endast Drop In mottagning - remiss krävs
Mån - tors 9.00-11.30 samt 13.00-15.00.
Fredag samt dag före röd dag 9.00-11.30 

Prostatapunktioner
Onsdagar 8.00-9.30

Tel 08 -517 743 07
Fax 08 - 517 715 09
Patienten medtager remissen. 
 
Södersjukhuset 
Gå via Huvudentré, hiss O, plan -2

Skicka remissen till:
Karolinska Universitetslaboratoriet
Klinisk Patologi/Cytologi, Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm 


OBS! Vi har endast Drop In mottagning

Punktionsmottagningens öppettider
Mån - fre 08.30 - 11.00 
Tel 08 - 616 28 90
Fax 08 - 616 28 95

Prostatapunktioner görs på urologmottagningen.
Mottagningen finns på plan 1, hiss L.
För information ring telefon: 08-616 24 40.

Fixering: Normalt ingen, men om misstanke på skivepitelcancer föreligger bör något glas omedelbart fixeras i 95% etanol i minst 30 minuter och därefter lufttorka.
Förvaring / transport:
Förvaras i rumstemperarur.
Kommentar:

Glasen märkes med namn och personnummer. Använd blyertspenna!
Spritfixerade glas märks med FIX på den mattslipade ytan.
Om utbytet vid punktionen ger vätska - se anvisning för cystvätska.

Flödescytometri

Huddinge
Finnålspunktat som skall analyseras med flödescytometri skall vara flödescytometrilab till handa före 15:00.
För prover som kommer senare än 15:00 ring enligt följande;
Flödescytometrilab telefon 08 - 585 810 43
Immuncytokemilab telefon 073-966 16 80
OBS! Dag före helgdag ska provet vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00. Undantagsvis - om ett prov behöver tas om hand senare än utsatt tid kontakta flödescytometrilab och kom överens .

Solna
Finnålspunktat som skall analyseras med flödescytometri skall vara flödescytometrilab till handa före 14:00.
För prover som kommer senare än 14:00 ring på telefon 08-517 763 01.