Endokrina organ, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Solna

Tyreoidea, binjure och paratyreoidea lämnas utan dröjsmål ofixerat till patologlaboratoriet.

Om provet ej kan insändas färskt fixeras det i 4 % buffrad formaldehyd och transporteras i rumstemperatur.

Huddinge
Tumörer i mag- och tarmkanalen, se anvisning Mag- och tarmkanalen.
Pankreastumörer, se anvisning Pankreas och periampullära tumörer.

Fixering: Se provtagning.
Förvaring / transport:
Ofixerade operationspreparat skall skickas utan dröjsmål i hink med ispåse till patologlaboratoriet.
Fixerade preparat förvaras i rumstemperatur.
För kontakt med patologlaboratoritet, se Kommentar.
Kommentar:

Solna​

Patologlaboratoriet telefon 08 - 517 745 26.