Elektronmikroskopi

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Ciliediagnostik
Metod:

Elektronmikroskopi

Provtagning:

Vävnadsprover bör vara små, c:a 1-2 mm.

Cellvätskor centrifugeras så att en pellet erhålles. Häll av supernatanten och slamma upp cellpelleten i fixeringslösning.

Om ciliediagnostik med elektronmikroskopi önskas används "interdentalborstar" som köps på apoteket. Borsta ganska djupt i näskaviteten i horisontell riktning. Hela borsten stoppas därefter i ett provrör fyllt med fixeringsvätska, se nedan.

Fixering
Huddinge
2% glutaraldehyd i 0.1M cacodylat med 0.1M sucrose och 3mM CaCl2 pH 7.4.
Solna
2% glutaraldehyd i 0.1M PBS pH 7.0
För ciliebiopsier skall fixeringsvätskan även innehålla 0.02M MgSO4.

Förvaring / transport:

Kylförvaras i väntan på transport. 

Kommentar:
Fixeringslösningen bör ej vara äldre än 6 veckor.

Fixeringslösningen kan rekvireras från respektive EM-lab, se nedan.

Övriga förfrågningar

Huddinge
EMil-enheten tel. 08-585 810 41
Klinisk patologi/cytologi, F52

Solna
EM-laboratoriet tel. 08-517 732 77
Klinisk patologi/cytologi, R8:02