Cervix- och corpusskrap, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Bör sköljas i fysikalisk koksaltlösning före fixering , så att onödigt blod avlägsnas. Olika fraktioner insänds i separata burkar. Både remiss och burkar skall vara väl märkta.

Fixering: 4% buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:
Preparaten förvars i rumstemperatur.