Cervix - konisering, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Diagnostisk kon; Uppklippes rakt i cervix längsriktning och spännes på korkskiva med slemhinnesida uppåt. Korkskivan läggs med vävnaden nedåt i fixeringslösningen.

Terapeutisk kon; Läggs ouppklippt i fixeringslösningen.

Fixering: 4% buffrad formaldehyd
Förvaring / transport:
Preparatet förvaras i rumstemperatur.
Kommentar:

Generellt - Abrasio i separat burk, Se Cervix - corpusskrap. Slyngkon med lösa cervixbitar ska fraktioneras och märkas upp.