Buksköljvätska, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Provtagning:
Provet sprutas ner i ett 10 ml heparinrör.
Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Skickas omedelbart till cytologiska laboratoriet.
Kommentar:
Om mängden överstiger 10 ml behandlas provet som ascites.