Bröst, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Histopatologi

Provtagning:

Små diagnostiska förändringar:
Fixeras i 4% buffrad formaldehyd.

För tumörer eller tumörmisstänkta förändringar gäller:
Danderyds sjukhus och Karolinska Solna
Preparatet lämnas ofixerade till mammografi för preparatröntgen. Därefter transporteras provet kylt till patologens provmottagning.

Södersjukhuset
Preparatet lämnas ofixerade till patologens provmottagning. Om det ej kan lämnas direkt skall det förvaras kallt, i kylskåp eller på is.
Ev. preparatröntgen skall vara gjord innan preparatet lämnas till lab.

För benigna förändringar och plastikoperationer gäller:
Fixeras i 4% buffrad formaldehyd.

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:

Ofixerade preparat transporteras i kyla.

Fixerade preparat förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Kommentar:

Materialet undersöks enl. vårdprogram 2000 Bröstcancer Stockholm-Gotland regionen.