Bronksekret, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Cytologi
Provtagning:
Sekretet utan tillsats sugs upp och högst 5 ml förs över till en burk med 60 ml CytoRich Red Collection Fluid.
Fixering: CytoRich Red Collection Fluid.
Förvaring / transport:
Provet förvaras i rumstemperatur.