Bronkioalveolärt lavage, cytologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: BAL
Metod:
Cytologi / Diffräkning / Fettfärgning / Flödescytometri
Provtagning:

Cytologi
Vid frågeställning maligna celler fixeras provet med CytoRich Red Collection Fluid (CRR).

Huddinge
Tag högst 5 ml av vätskan och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.
Är provmängden större än 10 ml låt vätskan först sedimentera 5-10 minuter. Tag 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med 60 ml CRR.  

Provet skickas till labbet i Huddinge.

Solna
Låt vätskan sedimentera 5-10 minuter. Tag 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.

Provet skickas till labbet i Solna.

SÖS
Låt vätskan sedimentera 5-10 minuter. Tag 5 ml av bottensatsen och för över till en burk med 60 ml CRR. Skaka provet så att det blandas.

Provet skickas till Huddinge via provinlämningen på patologen, SÖS.

Cytorich Red Collection Fluid från BD, säljs av Cellab Nordia AB,
tel 08 - 344 770. www.cellab.se

Differentialräkning, fettfärgning och flödescytometri
Provet fixeras ej. Insändes i rör utan tillsats.

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:
Insändes snarast i rör utan tillsats. Kylförvaras i väntan på transport.
Kommentar:

Ange även eventuella önskemål om bestämning av absolut celltal.

Flödescytometri

Huddinge

Provet ska vara flödescytometrilab till handa före kl 15:00. För prover som kommer senare än 15:00 ring Flödescytometrilab på telefon 08 - 585 810 43.
OBS! Dag före helgdag ska provet vara flödescytometrilab tillhanda före kl.13:00. Undantagsvis - om ett prov behöver tas om hand senare än utsatt tid kontakta flödescytometrilab och kom överens.

Solna
Provet ska vara hematolpatologilab R8:02 tillhanda före 13:00.
Föranmäl prov till lab dagen innan på telefon 08 - 517 745 22.