Benmärg, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:

Histopatologi / Hematopatologi

Provtagning:

För undersökning av benmärg önskas:

Huddinge:
-7 st utstryk från benmärg eller imprints från biopsi 
-4 st utstryk från perifert blod

Solna:
-5 st utstryk från benmärg
-3 st utstryk från perifert blod 

- en märgkula och / eller benmärgsbiopsi i Zink-formaldehydlösning.
OBS! Undantag vid frågeställning bröstcancer, då skall preparatet läggas
i 4% buffrad formaldehydlösning.

Fixering: Fixeras i rumstemperatur.
Förvaring / transport:

Preparatburken måste ha ett tätslutande skruvlock. Märk burken med Z-F eller formaldehyd och lägg i tät plastpåse (fixeringsångorna kan påverka utstryksglasen).

De helt torra utstryksglasen läggs i en transportförpackning och lämnas till
Karolinska Huddinge F48
Karolinska Solna R8:02

Kommentar:

Analysen utförs i Huddinge och Solna.

Zink-formaldehyd – köpes genom Histolab Products AB (www.histolab.se).

För LAP- och MPO-score på perifert blod, se enzymcytokemiska undersökningar.