Barnpreparat, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Metod:
Histopatologi
Provtagning:

Maligna tumörer
Ingen fixering.Operationspreparatet inlämnas omedelbart till histopatologiska laboratoriet, Karolinska Solna.
Små preparat läggs i NaCl-kompress, så att de inte torkar.
Förvarna laboratoriet på telefon 08-517 745 26.

Preparat utan tumörmisstanke
Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning. Skickas till histopatologiska laboratoriet på respektive sjukhus.

Hirschprungdiagnostik
 - Biopsi för påvisande av NGFR och AChE lämnas omedelbart i NaCl-kompress till lab. Ingen fixering.
 - Biopsi för påvisande av ganglieceller fixeras i 4 % buffrad formaldehyd.
Analysen utförs i Solna.

Fixering: Olika beroende på typ av preparat. Se ovan.
Förvaring / transport:
Rumstemperatur