Ventrikelsköljvätska, diagnostik av mykobakterier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

​Mykobakterier

Använd Ren plastflaska med ytterhylsa:
Beställ: Mykobakterieodling, direktmikroskopi ingår.
Beställ: Mykobakterie-DNA
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter, se Mykobakterier.
Provtagning:

Ventrikelsköljvätska i plastflaska
Använd Ren plastflaska med ytterhylsa
Provtagningen ska ske på fastande mage, max 100 mL/flaska. Två prov från olika dagar rekommenderas.
- Vuxna, 200 mL sterilt vatten
- Barn, 10 mL sterilt vatten
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Transporthylsa ska alltid användas.
Svarsrutiner:
Svarstid, se Mykobakterier
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.