Ventrikelsköljvätska, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för Mykobakterier, se separat anvisning.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter se separat anvisning Mykobakterier
Provtagning:
Använd Plastflaska ren med ytterhylsa
- Mykobakterieodling
- Mykobakterie-DNA (TB)​

Provtagningen ska ske på fastande mage, max 100 mL/flaska. Två prov från olika dagar rekommenderas.
- Vuxna, 200 mL sterilt vatten
- Barn, 10 mL sterilt vatten

Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Transporthylsa ska alltid användas.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på Mykobakterier.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​