Ventrikelsköljvätska, provtagning av mykobakterier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för Mykobakterier, se separat anvisning.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter se separat anvisning Mykobakterier
Provtagning:
Provtagningen ska ske på fastande mage, max 100 mL/flaska. Två prov från olika dagar rekommenderas.
- Vuxna, 200 mL sterilt vatten
- Barn, 10 mL sterilt vatten
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Transporthylsa ska alltid användas.
Svarsrutiner:
Svarstid, se Mykobakterier
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.