Uretrasekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på uretrasekret. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Baktset, tunn:
Beställ: Bakteriodling -Övr, ange uretrasekret på Lokalisation

Beställ: Gonkocker
Odling av gonokocker utförs.

Använd Klamydiaset uretra:
Beställ: Klamydia-DNA
Beställ: Klamydia-Gc-DNA
Analys: Klamydia-DNA och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.

Använd Virusset tunn:
Beställ: Mycoplasma genitalium-DNA -övr, ange uretrasekret på Lokalisation
Beställ: Ureaplasma-DNA -övr, ange uretrasekret på Lokalisation
Analys: Ureaplasma urealyticum-DNA Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.


Parasiter
Använd Baktset, tunn:
Beställ: Trikomonasodling
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder: Baktset tunn, Klamydiaset cervix, Klamydiaset uretra, Provpinne tunn, Virusset tunn

Uretrasekret
- för Bakterieodling använd Baktset, tunn
- för Gonokocker använd Baktset, tunn
- för Klamydia och Klamydia-Gc använd Klamydiaset uretra.
- för Mykoplasma och Ureaplasma använd Virusset, tunn
- för Trikomonas använd Baktset, tunn

Fukta pinnen med fysiologisk koksaltlösning och rotera i uretramynningen.

Cervix-/uretrasekret
Uretrasekret kombinerat med cervixsekret.
1. Ta cervix och uretraprovet enligt ordinarie rutiner.
- för Klamydia/Gc använd Klamydiaset cervix + Provpinne tunn
- för Mycoplasma/Ureaplasma använd Virusset + Provpinne tunn
Stoppa pinnarna i provröret och snurra pinnarna kraftigt i 10-15 sekunder.
2. Pressa ut vätskan från uretrapinnen genom att pressa den mot rörets insida. Kasta uretrapinnen. Behåll cervixpinnen i transportröret, bryt av pinnen och sätt på locket.
Förvaring / transport:
Bakterieodling, förvara provet kylt.

Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.
Trikomonasodling, förvara provet i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.