Trypanosoma

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Afrikansk sömnsjuka efter vistelse i endemiskt område
Beställ: Trypanosoma -blod
Beställ: Parasiter mikroskopi -övrigt. Ange csv eller lymfkörtelaspirat under Lokalisation. 

Misstanke om Chagas sjukdom efter vistelse i endemiskt område      

Beställ: Trypanosoma -blod

Övrig diagnostik
PCR och serologi för Trypanosoma se Folkhälsomyndigheten.se

Tilläggsinformation

Afrikansk sömnsjuka: Mikroskopisk påvisning i blod eller lymfkörtelaspirat utförs vid tidigt sjukdomsstadium och i cerebrospinalvätska vid senare stadium.

Chagas sjukdom: Påvisning av parasiter i blod är lämplig bara vid akut infektion, mindre än 8 veckor efter smittotillfälle. Vid subakut eller kronisk sjukdom förekommer parasiter bara intermittent och i lågt antal. Då är det lämpligare att använda serologiska undersökningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange alltid förmodad smittort och tid sedan smittotillfälle.
Provtagning:
Kontakta gärna parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-517 719 99, vardagar 8.00-15.30

Trypanosoma
- blod, EDTA-rör, lila propp 

Parasiter, mikroskopi
- cerebrospinalvätska, sterilt provrör, minst 2 mL
- lymfkörtelaspirat, tunn spruta

Jourtid och helger
Blod:
Klinisk kemi preparerar utstryk och tjock droppe. Nästkommande vardag skickas provet till Klinisk mikrobiologi för bedömning och svar. Skicka med EDTA-röret till laboratoriet.

Cerebrospinalvätska och lymfkörtelaspirat:
Undvik provtagning under jourtid/helger. Provet bör undersökas på parasitlaboratoriet inom 1 timme efter provtagningen.
Förvaring / transport:
Provet ska lämnas in på laboratoriet inom 1 timme, vardagar kl. 8.00-15.30 till parasitlaboratoriet eller jourtid på Klinisk kemi.

Förvara provet i rumstemperatur.
Transportera provet i rumstemperatur enligt lokala ordinarie rutiner.
Felkällor: För lång transporttid
Svarsrutiner:

Trypanosoma: Svar lämnas vanligen samma vardag.

Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.