Trypanosoma

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Afrikansk sömnsjuka efter vistelse i endemiskt område
Mikroskopisk påvisning i blod eller lymfkörtelaspirat utförs vid tidigt sjukdomsstadium och i cerebrospinalvätska vid senare stadium. 
Beställ: Trypanosoma -B
Beställ: Parasiter mikroskopi -Övr. Ange Csv eller lymfkörtelaspirat på Lokalisation och frågeställning Trypanosoma på Kliniska uppgifter.
   
Misstanke om Chagas sjukdom efter vistelse i endemiskt område
Påvisning av parasiter i blod är bara lämplig vid akut infektion, mindre än 8 veckor efter smittotillfälle. Vid mer än 8 veckor, se serologi.
Beställ: Trypanosoma -B
   
Övrig diagnostik
PCR och serologi för Trypanosoma se Folkhälsomyndigheten.se

Tilläggsinformation

Chagas sjukdom: Vid subakut eller kronisk sjukdom förekommer parasiter bara intermittent och i lågt antal. Då är det lämpligare att använda serologiska undersökningar.    
 
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange alltid förmodad smittort och tid sedan smittotillfälle.
Provtagning:
Kontakta gärna parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-517 719 99, vardagar 8.00-15.30

Trypanosoma
- blod, EDTA-rör, lila propp 

Parasiter, mikroskopi
- cerebrospinalvätska, Sterilt provrör, minst 2 mL
- lymfkörtelaspirat, tunn spruta

Jourtid och helger
Blod:
Klinisk kemi preparerar utstryk och tjock droppe. Nästkommande vardag skickas provet till Klinisk mikrobiologi för bedömning och svar. Skicka med EDTA-röret till laboratoriet.

Cerebrospinalvätska och lymfkörtelaspirat:
Undvik provtagning under jourtid/helger. Provet bör undersökas på parasitlaboratoriet inom 1 timme efter provtagningen.
Förvaring / transport:
Blod i EDTA-rör:
Vardagar kl. 8.00-15.30: Transportera provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Jourtid och helger lämnas provet på Klinisk kemi.

Cerebrospinalvätska och lymfkörtelaspirat:
Provet bör undersökas på parasitlaboratoriet inom 1 timme efter provtagningen. Provet lämnas på parasitlaboratoriet, vardagar kl. 8.00-15.30 Ta inte prov jourtid/helger.

Förvara och transportera provet i rumstemperatur.
Felkällor: För lång transporttid
Svarsrutiner:

Trypanosoma: Svar lämnas vanligen samma vardag.

Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se län​k Information om ackrediterade tjänster​​​.​