Trombocytkoncentrat och andra blodprodukter, odling

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Sterilkontroll av blodprodukter
  • Blodprodukter, odling
  • Erytrocytkoncentrat, odling
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av bakterieförekomst i blodprodukter.
Beställ: Sterilkontroll av blodprodukt, ange typ av blodprodukt.
Metod:
Bakterieodling
Remiss:
Klinisk mikrobiologi, pappersremiss
- Märk remissen med påsens ID-nummersetikett.
- Ange Sterilkontroll och typ av blodprodukt i rutan ”Annan undersökning”
Provtagning:
Sterilkontroll, bakterier
- Skicka påsen med blodprodukten till laboratoriet.
- Vid frågor kontakta laboratoriet, telefon 08-517 719 99.
Förvaring / transport:
Skicka påsen med blodprodukten så snart som möjligt till laboratoriet, påsen ska helst vara på laboratoriet inom 4 timmar.
Förvara påsen kyld i väntan på transport.
Svarsrutiner:
Blodprodukter: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.