Trakealsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Bakterieodling, kvantitativ odling:
Vid litet utbyte av sekret, där kvantifiering av bakterier önskas, ange om katetern sköljts med fysiologisk koksaltlösning.

Övriga specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Prov tas som sekret eller prov från sugkateter och/eller trakealtub.

Trakealsekret taget med sugkateter
Använd Steril provrör
- Bakterieodling, kvantitativ
- Acinetobacter, ChlamMycopPert,Legionella m.fl och Mykobakterier
- Svamp: Aspergillus
- Coronavirus SARS-CoV-2 Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion.
- HSV 1/2, Influensa/RSV, Övriga luftvägsvirus och Varicella zoster

Kateterspetsen förs försiktigt ned utan sugkraft, via kopplingsstycket mellan trakealtub och eventuell respirator, tills det tar stopp. Sätt på sugkraft och dra katetern långsamt uppåt med roterande rörelser. För över uppsamlat trakealsekret till Sterilt provrör.

Bakterieodling vid litet utbyte:
Katetern kan sköljas ur med 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Ange på remissen om katetern sköljts med fysiologisk koksaltlösning.

Sugkateter och trakealtub
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling, kvalitativ
- Mykobakterier
- Svampodling

Klipp med steril sax av cirka 3-5 cm av sugkateterns spets och/eller trakealtubens spets. För ner provet i ett Sterit provrör.

Alternativ provtagning
Använd Baktset 
- Bakterieodling, kvalitativ
- Svampodling
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. Gäller även coronavirus SARS-CoV-2.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Vid behov av extra provtransport:
Kontakta Virolog innan du beställer extra provtransport.
Leveransadress
Hälsovägen Flemingsberg, Huddinge
Viruslab F:68, Byggnad F, plan 6
Karolinska Universitetslaboratoriet
Beställ extra provtransport

Coronavirus SARS-CoV-2 som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa Provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B
 
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.