Trakealsekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på trakealsekret. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Sterilt provrör:

Beställ: Bakterieodling luftvägar
Kvantitativ eller kvalitativ odling utförs beroende på provtagning.

Beställ: ChlamMycopPert
Analys: Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Acinetobacter, karbapenemresistent

Beställ: Legionella m.fl
Analys: Legionella pneumophila-, Legionella species-, Chlamydophila pneumoniae-, Chlamydophila psittaci-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Mykobakterieodling, direktmikroskopi ingår
Beställ: Mykobakterie-DNA
Sekret rekommenderas. Om infektion misstänks i anslutning till trakealtuben, kan slang och trakealtub stoppas ned i ett provrör.

Svamp
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Aspergillus-DNA -övr, ange trakealsekret på Lokalisation 

Beställ: Svampodling, direktmikroskopi ingår
Slang och trakealtub stoppas ned i ett provrör.

Virus
Använd Sterilt provrör:
Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Influensa/RSV
Analys: Influensa A-, Influensa B- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Luftvägsvirus
Analys: Adenovirus- och Bocavirus-DNA, Coronavirus-, Enterovirus-, Influensa A-, Influensa B-, Metapneumovirus-, Parainfluensa-, Rhinovirus- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Varicella zoster-DNA
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Vid  litet utbyte av sekret, där kvantifiering av bakterier önskas, ange om katetern sköljts med fysiologisk koksaltlösning.

Övriga specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bild: Sterilt provrör

Bakterieodling  
- kvantitativ odling utförs på sekret i Sterilt provrör
- kvalitativ odling utförs på slang och trakealtub i Sterilt provrör

Trakelasekret - sugkateter

Använd Sterilt provrör
Kateterspetsen förs försiktigt ned utan sugkraft, via kopplingsstycket mellan trakealtub och eventuell respirator, tills det tar stopp. Sätt på sugkraft och dra katetern långsamt uppåt med roterande rörelser. För över uppsamlat trakealsekret till Sterilt provrör. 

Trakelasekret - sugkateter, liten provmängd
Använd Sterilt provrör

Vid litet utbyte kan katetern sköljas ur med 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Ange på remissen vid önskemål om kvantifiering av bakterier.

Slang och trakealtub i Sterilt provrör

Lägg slang och trakealtub i Sterilt provrör

Alternativ provtagning - Baktset
- endast för Bakterieodling
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.