ToRCH

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt neonatal/kongenital infektion, infektion under graviditet eller intrauterin fosterdöd 

Mor och barn:
Beställ: CMV IgG (ToRCH) -serum
Beställ: CMV IgM (ToRCH)  -serum
Beställ: Rubella IgG (ToRCH) -serum
Beställ: Rubella IgM -serum
Beställ: Herpes simplex-Ak -serum
Analys: Herpes simplex 1 och 2 IgG utförs alltid tillsammans.
Beställ: Toxoplasma-Ak  -serum
Analys: Toxoplasma IgG och IgM utförs alltid tillsammans.
 
Kan kompletteras med parvovirus B19
Beställ: Parvovirus B19-Ak -serum
Analys: Parvovirus B19 IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Barn:
Beställ: CMV-DNA kvant -urin

Mor:
Beroende på frågeställning, komplettera med provtagning från fostervatten (Fo vtn) och placenta (Plac)
Beställ: CMV-DNA -placenta
Beställ: CMV-DNA kvant -fostervatten
Beställ: Enterovirus-RNA -fostervatten, -placenta
Beställ: Parvovirus B19-DNA kvant -fostervatten, -placenta
Beställ: Toxoplasma-DNA -fostervatten, -placenta
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
CMV IgG (ToRCH), CMV IgM (ToRCH), Rubella IgG (ToRCH), Rubella IgM, Herpes simplex-Ak, Toxoplasma-Ak 
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp Kapillärprovtagning kräver minst 2 mikrorör.

Parvovirus B19-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

CMV-DNA kvant - barn
- urinprov, steril provrör, 4-9 mL

CMV-DNA kvant
- fostervatten (Fo vtn), sterilt provrör, 5-10 mL

CMV-DNA - placenta (Plac), 1 cm³ i sterilt provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning

Enterovirus-RNA, Parvovirus B19-DNA, Toxoplasma-DNA
- fostervatten (Fo vtn), sterilt provrör, 5-10 mL
- placenta (Plac), 1 cm³ i sterilt provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
CMV IgG (ToRCH), CMV IgM (ToRCH), Rubella IgG (ToRCH), Rubella IgM, Herpes simplex-Ak, Toxoplasma-Ak, Parvovorus B19-Ak:
Mor, svar lämnas vanligen inom 1-2 veckor.
Barn, svar lämnas inom 1 vecka.

CMV-DNA, CMV-DNA kvant, Enterovirus-RNA, Parvovirus B19-DNA kvant, Toxoplasma-DNA:
Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.