Tetanus, immunitetsundersökning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Stelkramp
Indikationer / kompletterande analyser:
Bestämning av tetanus-immunitet
Till exempel vid oklart vaccinationsstatus.
Beställ: Tetanus immunitet -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Tetanus immunitet
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Tetanus immunitet: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.