TBE-virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Tick-borne encephalitis virus
  • Fästingburen hjärhinneinflammation
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Beställ: TBE-Ak-S
Analys: TBE IgG och TBE IgM utförs alltid tillsammans.

Vid misstänkt vaccinationssvikt, ange detta på beställningen/remissen.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange insjukningsdatum och eventuellt tidigare vaccination samt misstänkt vaccinationssvikt.
Provtagning:
TBE-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
TBE-Ak
I högsäsong, svar lämnas inom 2-4 dagar inklusive lördagar.
Övrig tid, svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.