Svalgsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Bakre svalgvägg, mikrobiologisk diagnostik
  • betahemolyserande streptokocker
  • bakterieodling svalg
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
 
Misstanke om bakteriell tonsillit och negativ snabbtest eller allergi.
Beställ: Betahemolyserande streptokock - Svalg
 
Misstanke om bakteriell faryngotonsillit med atypisk presentation.
Beställ: Bakterieodling - Svalg
I analysen ingår odling av Arcanobakterier, betahemolyserande streptokocker och difteri.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
 
För Betahemolyserande streptokocker och Bakterieodling:
 -Elektronisk beställning
Separata beställningar för betahemolyserande streptokocker och bakterieodling svalg.
 
 -Beställning med pappersremiss
Betahemolyserande streptokocker: markera analysen svalg bakterieodling och märk röret med etiketten E1.   
Bakterieodling svalg: skriv in analysen på Annan undersökning. Ange provmaterial och märk röret med etiketten E2.
Provtagning:
Tonsiller
Använd Baktset (TRANSWAB lila), eSwab rosa
- Bakterieodling (Arcanobakterier, betahemolyserande streptokocker och difteri ingår).
- Betahemolyserande streptokocker
- Fusobaterium necrophorum-DNA
- Gonokockodling
- Svampodling

Använd Klamydiaset cervix
- för HSV 1/2-DNA. Den rosa pinnen används för provtagning.

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Tonsiller + bakre svalgvägg
 Använd Baktset (TRANSWAB lila), eSwab rosa
- för MRSA-DNA

Använd Baktset (TRANSWAB lila)
- Adenovirus-DNA

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Därefter skrapas även bakre svalgväggen med samma provpinne. Undvik att vidröra tungan och övriga slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Tonsiller - utstryk på objektsglas
Använd provpinne, objektglas och objektglasask
- Angina vincentii

Ta sekret från det inflammerade området på tonsillen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet.

Bakre svalgvägg
Använd Baktset (TRANSWAB lila)
- Karbapenemresistent Acinetobacter

Använd Baktset (TRANSWAB lila)
- ChlamMycopPert

Använd& Virusset för Covid-19, svalgprov,​ (Beaverrör utgår ersätts av alternativt rör vid beställning i Webbutiken)
- Coronavirus SARS-CoV-2

Använd Klamydiaset cervix
- Klamydia-DNA Den rosa pinnen används för provtagning.

Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen så att celler kommer med. Efter provtagningen, sätt provpinnen i provröret och bryt av pinnen och skruva på korken. 

Coronavirus SARS-CoV-2:
Efter provtagningen, snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder. Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken. Duscha eller torka av ​provröret med ytdesinfektion. 
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Vid behov av extra provtransport:      
Kontakta Virolog innan du beställer extra provtransport. Leveransadress
Hälsovägen Flemingsberg, Huddinge
Viruslab F:68, Byggnad F, plan 6
Karolinska Universitetslaboratoriet
Beställ extra provtransport

Coronavirus SARS-CoV-2 som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1–3 vardagar. Positiva fynd av difteri telefonbesvaras inom 1-2 veckor.
 
- Betahemolyserande streptokocker: Svar lämnas vanligen inom 1–3 vardagar.

 - Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Vid epidemiologisk undersökning av betahemolyserande streptokocker grupp A bör samråd ske med laboratoriet, telefon 08-517 719 99.