Svalgsekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Bakre svalgvägg, mikrobiologisk diagnostik
  • Fusobakterier
Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på svalgsekret. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier      
Använd Baktset:

Beställ: Bakterieodling
Växt av Betahemolyserande streptokocker, grupp A, C och G. Om frågeställningen dessutom är Arcanobakterier måste detta anges på kliniska upgifter.

Beställ: Difteriodling
Beställ: Fusobakterieodling
Beställ: Gonokocker
Beställ: Karbapenemresistent Acinetobacter
Beställ: MRSA-DNA 

Använd Klamydiaset cervix:
Beställ: Klamydia-DNA 

Använd Virusset:
Beställ: ChlamMycopPert
Analys: Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Använd provpinne, objektglas och objektglasask:
Direktmikroskopi Angina Vincentii:
Beställ: Övrigt (Mikro)-övr, ange svalgsekret på Lokalisation. Ange på Kliniska uppgifter att mikroskopi för Angina Vincentii önskas.
- Om samtidig bakterieodling för Betahemolyserande streptokocker önskas, ta separat svalgprov.
   
Svamp

Använd Baktset:
Beställ: Svampodling

Virus
Använd Virusset:
Beställ: Adenovirus-DNA

Använd Klamydiaset cervix:
Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Kliniska uppgifter ska anges vid
- misstanke om Angina Vincentii
- misstanke om Arcanobakterier
Provtagning:
Bilder: Baktset, Klamydiaset cervix, Objektglas, Provpinne, Virusset

Bakre svalgvägg
- för ChlamMycopPert, använd Virusset
- för Karbapenemresistent Acinetobacter, använd Baktset
- för Klamydia-DNA, använd Klamydiaset cervix. Den rosa pinnen används för provtagning.

Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen så att celler kommer med.

Tonsiller
- för Adenovirus-DNA, använd Virusset
- för Bakterieodling använd Baktset
- för Difteriodling använd Baktset
- för Fusobakterieodling använd Baktset
- för Gonokockodling använd Baktset
- för HSV 1/2-DNA, använd Klamydiaset cervix. Den rosa pinnen används för provtagning.  
- för Svampodling använd Baktset

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen.

Tonsiller + bakre svalgvägg
- för MRSA-DNA, använd Baktset

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Därefter skrapas även bakre svalgväggen med samma provpinne. Undvik att vidröra tungan och övriga slemhinnor med provtagningspinnen.

Tonsiller - utstryk på objektsglas
- för Angina vincentii använd provpinne, objektglas och objektglasask

Ta sekret från det inflammerade området på tonsillen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
- Fusobakterieodling: Svar lämnas inom 5-7 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Vid epidemiologisk undersökning av betahemolyserande streptokocker grupp A bör samråd ske med laboratoriet, telefon 08-517 719 99.