Svalgsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Bakre svalgvägg, mikrobiologisk diagnostik
  • Fusobakterier
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Kliniska uppgifter ska anges vid
- misstanke om Angina Vincentii
- misstanke om Arcanobakterier
Provtagning:
Tonsiller
Använd Baktset (TRANSWAB lila), eSwab rosa
- Bakterieodling, Difteri, Fusobakterier, Gonokockodling
- Svampodling

Använd Klamydiaset cervix
- för HSV 1/2-DNA. Den rosa pinnen används för provtagning.

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen.

Tonsiller + bakre svalgvägg
 Använd Baktset (TRANSWAB lila), eSwab rosa
- för MRSA-DNA

Använd Virusset eller Baktset (TRANSWAB lila)
- Adenovirus-DNA

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Därefter skrapas även bakre svalgväggen med samma provpinne. Undvik att vidröra tungan och övriga slemhinnor med provtagningspinnen.

Tonsiller - utstryk på objektsglas
Använd provpinne, objektglas och objektglasask
- Angina vincentii

Ta sekret från det inflammerade området på tonsillen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet.

Bakre svalgvägg
Använd Baktset (TRANSWAB lila)
- Karbapenemresistent Acinetobacter

Använd Virusset eller Baktset (TRANSWAB lila)
- ChlamMycopPert

Använd Virusset för Covid-19, svalgprov, Baktset (TRANSWAB lila) eller Virusset
- Coronavirus SARS-CoV-2 Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion.

Använd Klamydiaset cervix
- Klamydia-DNA Den rosa pinnen används för provtagning.

Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen så att celler kommer med.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Vid behov av extra provtransport:      
Kontakta Virolog innan du beställer extra provtransport. Leveransadress
Hälsovägen Flemingsberg, Huddinge
Viruslab F:68, Byggnad F, plan 6
Karolinska Universitetslaboratoriet
Beställ extra provtransport

Coronavirus SARS-CoV-2 som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
- Fusobakterieodling: Svar lämnas inom 5-7 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Vid epidemiologisk undersökning av betahemolyserande streptokocker grupp A bör samråd ske med laboratoriet, telefon 08-517 719 99.