Stafylococcus aureus, antikroppar

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om kolonisation eller infektion med Staphylococcus aureus
Framför allt hos patienter med kronisk lungsjukdom.
Beställ: Stafylokock-Ak -S
Analys: Stafylokock alfatoxin-Ak och teikonsyra-Ak utförs alltid tillsammans.

Misstanke om aktuell eller genomgången djup infektion med Staphylococcus aureus
Som komplement till annan diagnostik.    
Beställ: Stafylokock-Ak -S
Analys: Stafylokock alfatoxin-Ak och teikonsyra-Ak utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Stafylokock-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Stafylokock-Ak: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.