Stafylococcus aureus, antikroppar

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om kolonisation eller infektion med Staphylococcus aureus, framför allt hos patienter med kronisk lungsjukdom:
Antikroppar Stafylokock-Ak (Stafylokock alfatoxin-Ak och teikonsyra-Ak)

Misstanke om aktuell eller genomgången djup infektion med Staphylococcus aureus, som komplement till annan diagnostik:
Antikroppar Stafylokock-Ak (Stafylokock alfatoxin-Ak och teikonsyra-Ak)

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Antikroppar Stafylokock-Ak
- blod, gelrör, gul propp
Förvaring / transport:
Kyl
Svarsrutiner:
Stafylokock-Ak: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.