Springmask

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Enterobius vermicularis
  • Tejpprov
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Springmask, framför allt vid klåda och rodnad runt anus
Beställ: Springmask -tejp

Mikroskopi av tejpprov rekommenderas för påvisning av Springmaskägg och mask. Fecesmikroskopi har sämre känslighet.

Tilläggsinformation

Eftersom honmasken kryper ut på natten och lägger ägg runt anus är tejpmetoden mycket tillförlitligare diagnosmetod än fecesprov, då ägg/mask inte nödvändigtvis följer med i avföringen.

Remiss:

Klinisk mikrobiologi 

Provtagning:
Springmask
- anus, använd genomskinlig tejp, objektglas och objektglasask Ta provet på morgonen före tvättning och toalettbesök.

Tryck den klibbiga sidan av tejpen mot analöppningen. Klistra tejpen slätt på objektglaset och lägg glaset i asken för objektglas.
Förvaring / transport:
Objektglasen skickas i objektglasask.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Springmask: Svar lämnas inom 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.