Sportest, sterilundersökning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Autoklav, sterilundersökning
  • Sporprover
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av autoklavers och steriliseringsprograms funktion
Metod:
Sterilundersökning
Remiss:

FÖLJESEDEL Sportest, sterilundersökning
Skickas ut tillsammans med sporproverna.

En remiss och 3 eller 6 stycken sporprover per program.

Provtagning:

Varje sporprov består av ett specialpreparerat papper i en vit skyddspåse. Påsen skall aldrig öppnas.

Proverna ska köras så snart som möjligt. Kontrollera innan körning, att utgångsdatum på sporproven inte är passerat.

Ångautoklav, Geobacillus stearothermophilus
Torrsterilisator, Bacillus atrophaeus

Provtagning torrsterilisator eller ångautoklav, på bänk
Varje program som används ska testas med 3 st sporprover.

Märk varje sporprov med nummer 1, 2, respektive 3 vilket anger provets placering i autoklaven.

Ange på Följesedeln, datum, program, provernas placering och anledning till provtagning. 

Placering av sporprover:
Nr. 1 nära avloppet eller på botten av autoklaven om avlopp saknas
Nr. 2 nära dörren i ena hörnet
Nr. 3 nära bakväggen i motsatt hörn

Har autoklaven flera hyllor, fördela proverna mellan hyllorna.
Om förpackning eller kassett används, placeras prov inuti denna.

Provtagning med golvstående ångautoklav
se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Provtagning av golvstående ångautoklav
Varje program som används ska testas med 6 st sporprover.

Märk varje sporprov med nummer 1-6, vilket anger provets placering i autoklaven. 

Ange på Följesedeln, datum, program, provernas placering och anledning till provtagning.

Placering av sporprover:
Nr. 1 nära avloppet eller på botten av autoklaven om avlopp saknas
Nr. 2 ungefär i mitten av autoklaven
Nr. 3 och 4 nära dörren uppe respektive nere, i diagonala hörn
Nr. 5 och 6 nära bakväggen uppe respektive nere, i diagonala hörn

Placera sporprover inuti förpackning med steriliseringsgods

Förvaring / transport:
Proverna skickas snarast till laboratoriet, tillsammans med ifylld följesedel.
Svarsrutiner:

Svar lämnas efter 7 arbetsdagar.

Läs om åtgärder vid positivt prov under Kommentar Tillägg.

Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:

Ny kund
Hänvisas till information som finns under rubriken Ny kund. Här finns information om avtal och beställarkoder (kombika) som behövs för att bli kund.

När beställarkod (kombika) erhållits, kontaktas Kundtjänst, telefon 08-517 719 99, för överenskommelse angående utskicksrutiner och typ av sporprov som önskas.

Mer om utskicksrutiner, se Tilläggsinformation

Frågor till laboratoriet telefon 08-585 811 66.

Tilläggsinformation

Utskicksrutiner
Kontinuerligt utskick:
Sporproverna skickas automatiskt ut till kund var tredje månad eller enligt överenskommelse.

Separata beställningar
Kunden beställer prover vid varje tillfälle eller vid extrabeställning. Beställ sportest till steriliundersökning på Rekvisitionsblankett för provtagningsmateriel, under fliken Remiss och materiel.

Åtgärder vid positivt sporprov
Beställ nytt sporpaket som körs för att kontrollera programmet. Invänta resultatet, innan eventuell åtgärd. Om kontrollen visar positivt resultat, tillkalla servicepersonal.

Läs mer
Mer information om sterilundersökningar finns att läsa i "SIS-TR 46:2014 Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg" på www.sis.se