Sköljvätska, Endoskopdiskdesinfektor

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Endoskop
Indikationer / kompletterande analyser:
Endoskopiska instrument rengörs och desinfekteras i specialkonstruerade endoskopdiskdesinfektorer. Standard SS EN-ISO 15883 beskriver bland annat hur denna process ska valideras. I standardens del 4 anges att sköljvattnet som används i slutsköljningen, efter fullbordad desinfektion, bör odlas, och odling rekommenderas vid installation och därefter åtminstone en gång/år. Det ankommer på respektive endoskopienhet att besluta om provtagning enligt standarden.
Ingångsvattnet till maskinen behöver normalt inte odlas. Ingångsvattnet kan eventuellt odlas om odling på sköljvätskan visar förhöjt antal bakterier.
Metod:
Filtrering och odling av filter på flera typer av medier för kvantifiering av totalantal viabla mikroorganismer, Pseudomonas aeruginosa, Legionella samt mykobakterier.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi alternativt utskrivbar Remiss Konsultation

Ange avsändare, telefonnummer, beteckning på endoskopdiskdesinfektor, provtagningsdatum och klockslag.

Ange önskad undersökning: Odling Sköljvätska, Endoskopdiskdesinfektor
Provtagning:
Kontakta Hygienlaboratoriet minst 5 vardagar innan planerad provtagning. Telefon 08-517 735 68 eller e-post hygien.mikrobiologen.karolinska@sll.se 

Prov omhändertas måndag - torsdag, helgfria vardagar. Provtagning ska inte utföras på fredagar eller dag före helg.

Provtagning inom Stockholms Läns Landsting:
För varje prov behövs tre fyllda sterila endotoxinfria flaskor à 300 mL. 

Provtagning utanför Stockholms Läns Landsting:
En liter prov i steril flaska av glas eller plast. Det är valbart att använda två 0,5 L flaskor eller en 1 L flaska.

Prov tas från slutsköljvätska efter genomgånget program enligt anvisning från tillverkaren för respektive endoskopdiskmaskin. Provtagningsöppningen ska före provtagningen desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel. Fukta ytan med till exempel en bomullspinne och låt sedan alkoholen avdunsta helt innan provtagningen.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt innan transport. Vid behov ska provet kylas ned före transport.

Transport inom Stockholms Läns Landsting:
Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 24 timmar. Transportera provet kylt i utskickade transportväskor. Väskan ska plomberas med vit plombering för att visa att väskan innehåller prov. Beställ vit plombering i Webbutiken.

Transport utanför Stockholms Läns Landsting:
Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 24 timmar. Transportera provet kylt i till exempel frigolitlåda. Transportlådan returneras inte. 
Svarsrutiner:
Slutsvar lämnas efter 28 dygn när mykobakterieodlingen är klar. Preliminärt svar lämnas i förekommande fall vid växt av icke godkänd mängd av viabla mikroorganismer eller legionella.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.