Sköljvätska, Endoskopdiskdesinfektor

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Endoskop
Indikationer / kompletterande analyser:
Endoskopiska instrument rengörs och desinfekteras i specialkonstruerade endoskopdiskdesinfektorer. Standard SS EN-ISO 15883 beskriver bland annat hur denna process ska valideras.

Provtagning av slutsköljvätska
I standardens del 4 anges att sköljvattnet som används i slutsköljningen, efter fullbordad desinfektion, bör odlas.

Odling rekommenderas även vid installation och därefter åtminstone en gång/år. Det ankommer på respektive endoskopienhet att besluta om provtagning enligt standarden.

Gäller även diskdesinfektorer för TEE-prober.
Metod:
Filtrering och odling av filter på flera typer av medier för kvantifiering av totalantal viabla mikroorganismer, Pseudomonas aeruginosa och mykobakterier.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi alternativt utskrivbar Remiss Konsultation. Beställningen utförs endast på pappersremiss.

Ange på remissen
- avsändare, telefonnummer
- beteckning på endoskopdiskdesinfektor
- provtagningsdatum och klockslag
- önskad analys: Odling Sköljvätska, Endoskopdiskdesinfektor
Provtagning:
Kontakta Hygienlaboratoriet minst 5 vardagar innan planerad provtagning. Telefon 08-517 735 68 eller hygien.mikrobiologi.karolinska@sll.se 

Prov omhändertas måndag - torsdag, helgfria vardagar. Provtagning ska inte utföras på fredagar eller dag före helg.

Ta prov från slutsköljvätska
Prov tas från slutsköljvätska efter genomgånget program enligt anvisning från tillverkaren för respektive endoskopdiskmaskin.

Desinfektera provtagningsöppningen före provtagningen:
Använd till exempel en bomullspinne med alkoholbaserat desinfektionsmedel. Alkoholen ska avdunsta helt innan provtagningen.

Inom Region Stockholm:
Använd Sterila endotoxinfria flaskor à 300 mL. 
- för varje prov behövs 3 fyllda flaskor

Utanför Region Stockholm:
Använd steril flaska av glas eller plast.
- använd två 0,5 L flaskor eller en 1 L flaska
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt. Vid behov ska provet kylas ned före transport.

Transport inom Region Stockholm:
Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 24 timmar. Transportera provet kylt i utskickade transportväskor. Väskan ska plomberas med vit plombering för att visa att väskan innehåller prov. Beställ vit plombering i Webbutiken.

Transport utanför Region Stockholm:
Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 24 timmar. Transportera provet kylt i till exempel frigolitlåda. Transportlådan returneras inte. 
Svarsrutiner:
Preliminärt svar lämnas efter 7 vardagar.
Slutsvar lämnas efter 28 dagar när mykobakterieodlingen är klar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
​​Detektionsgräns 1 CFU/ 100 mL.