Schistosoma, maskägg

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Bilharzia
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt Schistosomainfektion efter bad i sötvatten i riskområde
Beställ: Schistosoma maskägg -urin, -feces
 
Serologisk diagnostik kan vara aktuell. Utförs av Folkhälsomyndigheten

Tilläggsinformation

Tidiga symtom är klåda, urtikaria, även allergiska lungsymtom, feber (Katayama feber). 

Schistosoma hematobium utsöndras med urin och ger symtom från urinvägarna med till exempel hematuri och försvårat urinflöde.

Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum och Schistosoma mekongi ger symtom från tarm, lever och gallvägar och utsöndras med feces.

Schistosoma, maskägg i feces ingår även i undersökningen Parasiter, utland.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange alltid symtom och förmodad smittort.
Provtagning:
Schistosoma, maskägg
- urinprov i Plastflaska ren, samlas under 4 timmar, mellan 10.00-14.00.
- fecesprov i Fecesrör, 2-3 skedar feces, om möjligt även blodiga eller slemmiga partier, rekommenderas 2-3 prover tagna på olika dagar.

Tilläggsinformation

Provtagning, Schistosoma maskägg i urin
Urin samlas, i en Plastflaska ren, under 4 tim dagtid. Tidpunkten 10.00-14.00 är viktig eftersom utsöndringen av ägg är som störst då. Det är viktigt man får med de sista urindropparna, vid varje urinering, eftersom dessa innehåller mest ägg.
Förvaring / transport:
Undvik provtagning eftermiddag före helg.  

Urin: Förvara provet i rumstemperatur. Vid förvaring mer än en dag bör provet formalinbehandlas för att förhindra bakterieöverväxt. Tillsätt 1-2 mL 10% formalin/100 mL urin.

Feces: Förvara provet kylt.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Schistosoma, maskägg i urin: Svar lämnas inom 2 vardagar.
Schistosoma, maskägg i feces: Svar lämnas inom 1 vecka. 
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.