Rektumsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Riktad bakterieodling för gravida och nyförlösta:
Påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B(GBS) ingår,
Beställ: Bakterieodling - Vag rekt
Provtagning:
Provtagningen kan utföras som enbart rektumsekret eller kombineras med vaginalsekret. Välj provtagningsrör utifrån analys/frågeställning.

Rektumsekret
Använd Baktset
- Bakterieodling och Gonokocker (odling)

Använd Klamydiaset, cervix
- Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA, ta provet med den rosa pinnen.

Provtagning sker via proctoskop, pinnen snurras mot slemhinnan.

Vaginalsekret och rektumsekret, kombinerat prov
Använd Baktset
- Bakterieodling -Vag rekt

1. Ta först prov från vaginalsekret. För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.
2. Därefter, ta rektumprovet med samma pinne. Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Använd en separat Provpinne
Alternativt används ny provpinne för rektumprov. Efter provtagning snurra pinnen i röret för Baktset och kasta pinnen.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt. 
Gonokocker för odling, transporttiden bör inte överstiga 24 timmar.
Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.