Rektumsekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på rektumsekret. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Baktset:
Beställ: Bakterieodling - Vag rekt (vaginal- och rektumsekret)
Riktad bakteriedodling för påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B(GBS) hos gravida och nyförlösta.

Beställ: Gonokocker
Odling av gonokocker utförs.

Använd Klamydiaset cervix:
Beställ: Klamydia-DNA
Beställ: KlamydiaGc-DNA
Analys: Klamydia- och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
För Bakterieodling, ange om gravid eller nyförlöst.
Provtagning:
Bilder: Baktset, Klamydiaset cervix, Provpinne

Rektumsekret
- för Bakterieodling använd Baktset
- för Gonokocker använd Baktset
- för Klamydia och Klamydia-Gc använd Klamydiaset cervix, ta provet med den rosa pinnen.

Provtagning sker via proctoskop, pinnen snurras mot slemhinnan.

Kombinerat prov för vaginalsekret och rektumsekret
- för  Bakterieodling -Vag rekt använd Baktset

1. Ta först prov från vaginalsekret. För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen. 
2. Därefter, ta rektumprovet med samma pinne. Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

- Alternativt använd ny provpinne för rektumprov. Efter provtagning snurra pinnen i röret för Baktset och kasta pinnen.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt. 
Gonokocker, transporttiden bör inte överstiga 24 timmar.
Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.