Punktat och djupa infektioner, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på punktat och djupa infektioner. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Punktat, ascites, ledvätska, pleuravätska och peritonealdialysvätska (PD-vätska):
Använd Aerob och anaerob blodflaska, spruta ca 5 mL per flaska, om möjligt även 1-2 mL i Sterilt provrör.
Beställ: Bakterieodling punktat 

Djupa infektioner, abscesser, dränvätska med flera: 
Använd spruta och Sterilt provrör
Beställ: Bakterieodling djup infektion

Sinussekret:
Använd spruta och Sterilt provrör
Beställ: Bakterieodling luftvägar -Sinus

Mykobakterier (TB)
Biopsimaterial/vävnad rekommenderas eftersom känsligheten är högre. Provtagning Mykobakterier       

Parasiter
Amöba (Entamoeba histolytica) i abscess:
Använd Sterilt provrör, 3-5 mL
Beställ: Parasit-DNA
Analys: Cryptosporidium species-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia intestinalis-DNA utförs alltid tillsammans.

Svamp
Abscess, ascites, gallvätska, pericardvätska:
Sterilt provrör, 3-5 mL
Beställ: Svampodling -Övr, ange provmaterial på Lokalisation.

Pleuravätska och punktat:
Sterilt provrör, 3-5 mL
Beställ: Svampodling, ange ledvätska på Lokalisation.

Tilläggsinformation

Anaerob infektion ska misstänkas vid vävnadsnekros och abscessbildningar speciellt om var eller annan utsöndring är illaluktande, svartfärgad eller innehåller gas. Anaerobodling ingår i bakterieodling av sår, abscesser, biopsier och dylikt, behövs därför ej begäras särskilt för sådana prov.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Vid bakterieodling är det avgörande för bedömningen av provet att ange lokalisation och djup på såret samt eventuell antibiotikabehandling.
Ange om utsöndringen är illaluktande, svartfärgad eller innehåller gas.
Provtagning:
Bilder: Aerob blodflaska, Anaerob blodflaska, Sterilt provrör

Aspiration med spruta till Blodflaskor
Desinfektera huden och blodflaskornas membran innan provtagning. Använd aerob och anaerob blodflaska, spruta ca 5 mL per flaska och om möjligt även 1-2 mL i Sterilt provrör.
Ange i beställningen om mindre än 5 mL sprutas per flaska.

Gäller vid Bakterieodling för följande prov
- ascites, ledvätska, pleuravätska, peritonealdialysvätska (PD-vätska och punktat.

Aspiration med spruta
Aspirera med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt kan materialet överföras till Sterilt provrör.

Gäller vid Bakterieodling för följande prov
- Djupa infektioner, abscesser, dränvätska med flera 
- Sinussekret

Aspirat till Sterilt provrör
Använd Sterilt provrör, 3-5 mL
Gäller vid provtagning för följande prov

Parasit-DNA
- Abscess

Svampodling
- Abscess, ascites, gallvätska, pericardvätska   
- Pleuravätska och punktat

Då aspiration ej är möjlig tas prov med Baktset
Ta bort krustor, nekrotiskt material och var före provtagningen. Ta prov från infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden. Alternativt kan prov tas i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad.

Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning före provtagning.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Blodflaskor förvaras i rumstemperatur.

Mykobakterier, använd alltid transporthylsa, både transporthylsa och prov ska märkas med etikett.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-6 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar, utförs ej på pinnprov.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.