Punktat och djupa infektioner mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Anaerob infektion ska misstänkas vid vävnadsnekros och abscessbildningar speciellt om var eller annan utsöndring är illaluktande, svartfärgad eller innehåller gas. Anaerobodling ingår i bakterieodling av sår, abscesser, biopsier och dylikt, behövs därför ej begäras särskilt för sådana prov.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Bakterieodling:
Nedanstående uppgifter är avgörande för bedömningen av provet.
- Ange provlokalisation och djup på såret
- Ange om utsöndringen är illaluktande, svartfärgad eller innehåller gas
- Ange om pågående eller avslutad antibiotikabehandling
Provtagning:
Provet tas i olika provrör beroende av frågeställning/analys och typ av prov.

Bakterier - ascites, ledvätska, peritonealdialysvätska (PD-vätska), pleuravätska och punktat
Använd Blodflaskor, aerob och anaerob och Sterilt provrör
- Bakterieodling punktat

Desinfektera huden och blodflaskornas membran innan provtagning. Ta provet med spruta och för över ca 5 mL per flaska och om möjligt även 1-2 mL i Sterilt provrör.
Ange i beställningen om mindre än 5 mL sprutas per flaska.

Bakterier - abscess, dränvätska, sekret från djupa infektioner och sinus
Använd spruta och Sterilt provrör
- Bakterieodling djup infektion
- Bakterieodling luftvägar
- Sinus (Sinussekret)

Ta provet med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt kan materialet överföras till Sterilt provrör.

Entamöba histolytica - abscess
Använd Sterilt provrör, 3-5 mL
- Parasit-DNA-Absc

Ta provet med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt kan materialet överföras till Sterilt provrör.

Svamp - abscess, ascites, gallvätska, pericardvätska, pleuravätska och punktat
Använd Sterilt provrör, 3-5 mL
- Svampodling

Ta provet med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt kan materialet överföras till Sterilt provrör.

Då aspiration ej är möjlig
Använd Baktset
- Bakterieodling djup infektion
- Svampodling

Ta bort krustor, nekrotiskt material och var före provtagningen. Ta prov från infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden. Alternativt kan prov tas i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad.

Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning före provtagning.
 
Mykobakterier (TB) - abscess, pleuravätska och punktat 
Biopsimaterial/vävnad rekommenderas eftersom känsligheten är högre.
Använd Sterilt provrör eller Plastflaska ren
För abscess och punktat önskas ≥ 5 mL, om möjligt 10-15 mL
För pleuravätska önskas mer än ≥ 10 mL

- Mykobakteriodling
- Mykobakterie-DNA (TB)
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Blodflaskor förvaras i rumstemperatur.

Mykobakterier, använd alltid transporthylsa, både transporthylsa och prov ska märkas med etikett.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-6 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar, utförs ej på pinnprov.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.