Punktat och djupa infektioner, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Bakterier
Punktat: Ascites, ledvätska, pleuravätska, peritonealdialysvätska (PD-vätska)
Aerob och anaerob blodflaska, spruta ca 5 mL per flaska om möjligt även 1-2 mL i sterilt provrör.
Bakterieodling

Djupa infektioner: 
Abscesser, dränvätska med flera
Aspirera med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt spruta ner materialet i sterilt provrör.
Bakterieodling

Sinussekret
Aspirera med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt spruta ner materialet i sterilt provrör.
Bakterieodling luftvägar

Mykobakterier (TB)
Biopsimaterial/vävnad rekommenderas eftersom känsligheten är högre.
Provtagning

Svamp
Punktat (abscess, ascites, gallvätska, ledvätska, pericardvätska, pleuravätska)
- Sterilt provrör, 3-5 mL
Svampodling

Tilläggsinformation

Bakterieodling
Provtagning med blodflaskor
Desinfektera huden och blodflaskornas membran. Ange i beställningen om mindre än 5 mL sprutas per flaska.

Då aspiration ej är möjlig tas prov med Baktset
Ta bort krustor, nekrotiskt material och var före provtagningen. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning före provtagning. Ta provet  i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden.

Anaerob infektion ska misstänkas vid vävnadsnekros och abscessbildningar speciellt om var eller annan utsöndring är illaluktande, svartfärgad eller innehåller gas. Anaerobodling ingår i bakterieodling av sår, abscesser, biopsier och dylikt, behövs därför ej begäras särskilt för sådana prov.

Förvaring / transport:

Blodflaskor förvaras i rumstemperatur, övriga prover förvaras i kylskåp.

Mykobakterier, använd alltid transporthylsa, både transporthylsa och prov ska märkas med etikett.

Proven transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner:
Bakterier
Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-6 vardagar.

Mykobakterier (TB)
Mykobakterieodling: Positiva svar lämnas vanligen inom 2-4 veckor, negativa svar efter 7 veckor.
Mykobakterie-DNA (M. tuberculosis-komplexet-DNA): Svar lämnas i regel inom1-2 vardagar.

Svamp
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar, utförs ej på pinnprov.
Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.