Pseudomonas, antikroppar

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om kolonisation eller infektion med  Pseudomonas aeruginosa
Framför allt hos patienter med kronisk lungsjukdom.
Beställ: Pseudomonas-Ak
Analys: Pseudomonas elastas IgG, Pseudomonas exotoxin A IgG, Pseudomonas alkaliskt proteas IgG utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Pseudomonas-Ak
-
blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Pseudomonas-Ak: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.