Prostatasekret, provtagning av bakterier

Klinisk mikrobiologi

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Beställ: Bakterieodling -sekret, ange prostatasekret på Lokalisation
Provtagning:
Använd Sterilt provrör
Sekret från prostata samlas efter prostatamassage.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas inom 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.