Prostatasekret, diagnostik av bakterier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på prostasekret.

Bakterier
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Bakterieodling -sekret, ange prostatasekret på Lokalisation.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bild: Sterilt provrör

Sekret från prostata
Använd Sterilt provrör
Sekret uppsamlas efter prostatamassage.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas inom 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.