Öronsekret, provtagning bakterier och svamp

Klinisk mikrobiologi

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Prov från mellanörat
Använd Baktset, tunn
- Bakterieodling luftvägar
- Svampodling

Prov från mellanörat tas via aspiration från mellanörat eller pinne i hörselgången.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.