Ögon, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Konjunktivalsekret
  • Kornea
  • Glaskropp
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Vissa analyser till exempel bakterie- och svampodling beställs på övrigt. Ange typ av prov på lokalisation.

Mikrosporidier i kornealskrap beställs på Parasiter mikroskopi, övrigt. Ange Mikrosporidier på Kliniska uppgifter och kornealskrap på Lokalisation.
Provtagning:
Konjunktivalsekret
Använd Baktset tunn (TRANSWAB orange)
- Bakterieodling
Svampodling

Använd Klamydiaset, uretra

- Klamydia-DNA

Använd  Baktset tunn (TRANSWAB orange) eller Provset, rör med 2 mL PBS + Provpinne
- Adenovirus-DNA
- HSV 1/2- DNA
- Varicella zoster-DNA

Fukta provpinnen med steril fysiologisk koksaltlösning. Torka bort eventuellt purulent sekret. Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.

Glaskropp/främre kammare
Prov tas som aspirat i tunn spruta.
Provtagningen utförs av ögonspecialist. 

- Bakterieodling
- Toxoplasma-DNA 
- Svampodling
- Adenovirus, CMV, HSV 1/2 och varicella zoster

Kornealskrap
Provtagningen utförs av ögonspecialist.

Använd Baktset tunn (TRANSWAB orange)
- Bakterieodling
- Svampodling

Hematinagarplatta kan användas för bakterieodling och svampodling efter överenskommelse med laboratoriet. Hemationagarplattan beställs på Substratenheten. Alternativt kan Baktset, tunn (TRANSWAB orange) användas.

Använd utstryk på Objektglas
- Mikrosporidier

Använd Baktset tunn (TRANSWAB orange) eller Provset med 2 mL PBS + Provpinne
- Adenovirus-DNA
- HSV 1/2-DNA
- Varicella zoster-DNA
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Hematinagarplatta förvaras i rumstemperatur.

Mikrosporidier: Utstryk på objektglas lufttorkas och förvaras i rumstemperatur. Skickas i ask för objektglas.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling konjunktivalsekret: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Bakterieodling kornealskrap och glaskropp: Svar lämnas vanligen inom 6 vardagar.
- Svampodling: Negativt svar lämnas efter 7 dagar, odling pågår 14 dagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​