Ögon, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Konjunktivalsekret
  • Kornea
  • Glaskropp
Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på ögon. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
- Glaskropp/främre kammare
Aspirat i tunn spruta:
Beställ: Bakterieodling -Övr, ange glaskropp på Lokalisation.

- Konjunktivalsekret
Använd Baktset tunn:
Beställ: Bakterieodling

Använd Klamydiaset, uretra:
Beställ: Klamydia-DNA

- Kornealskrap
Använd Hematinagarplatta alternativt Baktset tunn:
Beställ: Bakterieodling

Parasiter
- Glaskropp/främre kammare
Använd Aspirat i tunn spruta:
Toxoplasma-DNA -Övr, ange glaskropp på Lokalisation.

- Kornealskrap
Använd Utstryk på objektglas:
Beställ: Parasiter, mikroskopi -Övr, ange frågeställning Mikrosporidier på Kliniska uppgifter och kornealskrap på Lokalisation.

Svamp
- Glaskropp/främre kammare
Aspirat i tunn spruta:
Beställ: Svampodling Övr, ange glaskropp på Lokalisation

Beställ: Asper/Can-DNA -Övr, ange glaskropp på Lokalisation
Analys: Aspergillus- och Candida-DNA utförs alltid tillsammans.

- Konjunktivalsekret
Använd Baktset tunn:
Beställ: Svampodling övrigt, ange konjunktivalsekret på Lokalisation.
 
- Kornealskrap
Använd Baktset tunn:
Beställ: Svampodling -Övr, ange kornea på Lokalisation.
Direktmikroskopi ingår i svampodling

Virus
- Glaskropp/främre kammare
Aspirat i tunn spruta:
Beställ: Adenovirus-DNA
Beställ: CMV-DNA kvant

Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1-DNA och 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Varicella zoster-DNA

- Konjunktivalsekret
Använd Virusset, tunn:
Beställ: Adenovirus-DNA

Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Varicella zoster-DNA

- Kornealskrap
Använd Virusset tunn alternativt Sterilt provrör:

Beställ: Adenovirus-DNA
Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1-DNA och 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Varicella zoster-DNA
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder: Baktset tunn, Klamydiaset, uretra, Objektsglas, Virusset, tunn

Glaskropp/främre kammare
Provtagningen utförs av ögonspecialist. 
Prov tas som aspirat i tunn spruta
- för Bakterieodling
- för Toxoplasma-DNA
- för Svampodling
- för adenovirus-DNA
- för CMV-DNA kvant
- för HSV 1/2-DNA
- för varicella zoster-DNA

Konjunktivalsekret
- för Bakterieodling använd Baktset tunn
- för Klamydia-DNA använd Klamydiaset, uretra
- för Svampodling använd Baktset tunn
- för adenovirus-DNA använd Virusset, tunn
- för HSV 1/2-DNA använd Virusset, tunn
- för varicella zoster-DNA använd Virusset, tunn

Fukta provpinnen med steril fysiologisk koksaltlösning. Torka bort eventuellt purulent sekret. Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.

Kornealskrap
Provtagningen utförs av ögonspecialist.
- för Bakterieodling använd Hematinagarplatta som beställs på Substratenheten. Alternativt kan Baktset, tunn användas.
- för parasiter - Mikrosporidier använd Utstryk på objektglas
- för Svampodling använd Baktset tunn
- för adenovirus-DNA använd Virusset, tunn
- för HSV 1/2-DNA använd Virusset, tunn
- för varicella zoster-DNA använd Virusset, tunn
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Hematinagarplatta förvaras i rumstemperatur.
Mikrosporidier: Utstryk på objektglas, lufttorkas, skickas i ask för objektglas.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling konjunktivalsekret: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Bakterieodling kornealskrap och glaskropp: Svar lämnas vanligen inom 6 vardagar.
- Svampodling: Svar lämnas inom 1 vecka.  
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.