Nocardia

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Nocardiainfektion
Beställ: Actinomyces, Nocardia, övrigt
Ange typ av prov på Lokalisation och vilken analys som önskas, Actinomyces eller Nocardia, på Kliniska uppgifter.

Både aerob och anaerob bakterieodling utförs.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
 
Provtagning:
Actinomyces, Nocardia övrigt
Ange provmaterial på lokalisation.

Luftvägar
- sputum, sputumburk
- bronkoalveolärt lavage (BAL), sterilt provrör Provtagning BAL
- bronkialsekret, sterilt provrör alternativt baktset

Punktat
- abscess, aspirera med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp, alternativt spruta ner materialet i sterilt rör.
- ascites, sterilt provrör, 1-2 mL 
- ledvätska, sterilt provrör, 1-2 mL  
- pericardvätska, sterilt provrör, 1-2 mL  
- pleuravätska, sterilt provrör, 1-2 mL
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Nocardiaodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit. Negativt svar lämnas efter 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.