Nocardia

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Nocardiainfektion
Beställ: Actinomyces, Nocardia, -Övr
Ange typ av prov på Lokalisation och vilken analys som önskas, Actinomyces eller Nocardia, på Kliniska uppgifter.

Både aerob och anaerob bakterieodling utförs.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
 
Provtagning:
Actinomyces, Nocardia övrigt
Ange provmaterial på lokalisation.

Luftvägar
- sputum, Sputumburk
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provtagning BAL
- bronkialsekret, Sterilt provrör eller Baktset (TRANSWAB lila)

Punktat
- abscess, aspirera med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp eller spruta ner materialet i Sterilt provrör.
- ascites, Sterilt provrör, 1-2 mL 
- ledvätska, Sterilt provrör, 1-2 mL  
- pericardvätska, Sterilt provrör, 1-2 mL  
- pleuravätska, Sterilt provrör, 1-2 mL
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Nocardiaodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit. Negativt svar lämnas efter 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.