Nasofarynxsekret och aspirat, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Ta prov från nasofarynx med tunn provpinne eller som aspirat. Frågeställning/analys avgör vilket provtagningsrör som ska användas.

Pinnprov
Använd Baktset, nasofarynx (TRANSWAB blå)
- Bakterieodling
- Meningokockodling

Använd Virusset, tunn, Baktset, nasofarynx (TRANSWAB blå) eller eSwab blå
- ChlamMycopPert
- Coronavirus SARS-CoV-2 Efter provtagningen ska provröret desinfekteras med ytdesinfektion.
- HSV 1/2-DNA
- Influensa/RSV och övriga luftvägsvirus
- Morbillivirus

Bild på hur du tar pinnprov
Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den.

Aspirat
Aspirat tas med trakealsugset kopplat till vakuumsug eller med spruta.
- ChlamMycopPert
- Coronavirus SARS-CoV-2 
- HSV 1/2-DNA
- Influensa/RSV och övriga luftvägsvirus
- Morbillivirus

Bild på hur du tar aspirat
Använd Trakealsugset med sugkateter med vakuumsug:
Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakumsug till det stora. För in sugkatetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasofarynx. Sug tills nasofarynxsekret syns i sugkatetern. Sug efter med 2-3 mL fysiologisk koksaltlösning ner i röret och sätt på skruvlocket.

Om vakuumsug saknas kan 10-20 mL-spruta användas istället.

Tilläggsinformation

Alternativ provtagning för luftvägsvirus -pinnprov
Alternativ provtagning används endast då ordinarie provtagningsrör inte är tillgängliga.
Använd Sterilt provrör och Provpinne, tunn 

Fyll provröret med ca 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den.
 
Stoppa den tunna provpinnen i röret, klipp av pinnen och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. Gäller även coronavirus SARS-CoV-2.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Desinfektera provet med ytdesinfektion efter provtagningen innan du packar och skickar provet.

Prov skickas enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

​Ordinarie provtransporter finns dagtid till laboratoriet från Region Stockholms sjukhus. Lämna prov på din lokala provinlämning. 

Vid behov av extra provtransport efter klockan15:
- Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge lämnar prov på ordinarie provinlämning. Laboratoriet skickar prov regelbundet till Provinlämningen Solna. Mikrobiologen utför analysen dygnet runt.

Vid behov av extra provtransport efter klockan15:
- Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus och St Göran sjukhus beställer själv extra provtransport till Provinlämningen Solna. Mikrobiologen utför analysen dygnet runt. Beställ extra provtransport

Vid behov av extra provtransport:
- Övriga vårdgivare Beställ extra provtransport

Coronavirus SARS-CoV-2 som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:   
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 1-2 vardagar
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.