Nasofarynxsekret och aspirat, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Ta prov från nasofarynx med tunn provpinne eller som aspirat. Frågeställning/analys avgör vilket provtagningsrör som ska användas.

Pinnprov
Använd Baktset, nasofarynx (TRANSWAB blå), eSwab blå
- Bakterieodling
- Meningokockodling

Använd Baktset nasofarynx (TRANSWAB blå) eller Alternativ provtagning, se nedan
- HSV 1/2-DNA
- Morbillivirus-RNA

Använd Virusset tunn (Beaverrör utgår ersätts av alternativt rör vid beställning i Webbutiken)
- ChlamMycopPert
- Coronavirus SARS-CoV-2 
- Influensa/RSV
- Övriga luftvägsvirus

Bild på hur du tar pinnprov
Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den. Efter provtagningen sätts provpinnen i provröret. Bryt av provpinnen och skruva på korken.​ 

Coronavirus SARS-CoV-2:
Efter provtagningen​ snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder. Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken.​ Duscha eller torka av ​provröret med ytdesinfektion.​​

Alternativ provtagning -pinnprov
Alternativ provtagning när Virusset, tunn saknas.
Använd Provset, Rör med 2 mL PBS och Provpinne, tunn

- ChlamMycopPert
- Coronavirus SARS-CoV-2 Efter provtagningen ska provröret desinfekteras med ytdesinfektion.
- Influensa/RSV och övriga luftvägsvirus
- HSV 1/2-DNA
- Morbillivirus-RNA
 
Ta provet med Provpinne tunn, provtagning se ovan.

Aspirat
Aspirat tas med trakealsugset kopplat till vakuumsug eller med spruta.
- ChlamMycopPert
- Coronavirus SARS-CoV-2 
- HSV 1/2-DNA
- Influensa/RSV och övriga luftvägsvirus
- Morbillivirus

Bild på hur du tar aspirat
Använd Trakealsugset med sugkateter med vakuumsug:
Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakumsug till det stora. För in sugkatetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasofarynx. Sug tills nasofarynxsekret syns i sugkatetern. Sug efter med 2-3 mL fysiologisk koksaltlösning ner i röret och sätt på skruvlocket.

Om vakuumsug saknas kan 10-20 mL-spruta användas istället.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. Gäller även coronavirus SARS-CoV-2.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Vid behov av extra provtransport:
Kontakta Virolog innan du beställer extra provtransport.
Leveransadress
Hälsovägen Flemingsberg, Huddinge
Viruslab F:68, Byggnad F, plan 6
Karolinska Universitetslaboratoriet
Beställ extra provtransport

Coronavirus SARS-CoV-2 som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:Bakterieodling: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.