Nasofarynxsekret och aspirat, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Ta prov från nasofarynx med tunn provpinne eller som aspirat. Frågeställning/analys avgör vilket provtagningsrör som ska användas.

Pinnprov
Använd Baktset, nasofarynx
- Bakterieodling
- Meningokockodling

Använd Virusset, tunn
- ChlamMycopPert
- HSV 1/2-DNA
- Influensa/RSV och övriga luftvägsvirus
- Morbillivirus

Bild på hur du tar pinnprov
Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den.

Aspirat
Aspirat tas med trakealsugset kopplat till vakuumsug eller med spruta.
- ChlamMycopPert
- HSV 1/2-DNA
- Influensa/RSV och övriga luftvägsvirus
- Morbillivirus

Bild på hur du tar aspirat
Använd Trakealsugset med sugkateter med vakuumsug:
Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakumsug till det stora. För in sugkatetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasofarynx. Sug tills nasofarynxsekret syns i sugkatetern. Sug efter med 2-3 mL fysiologisk koksaltlösning ner i röret och sätt på skruvlocket.

Om vakuumsug saknas kan 10-20 mL-spruta användas istället.

Tilläggsinformation

Alternativ provtagning för luftvägsvirus -pinnprov
Använd Sterilt provrör och Provpinne, tunn 

Fyll provröret med ca 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den.
 
Stoppa den tunna provpinnen i röret, klipp av pinnen och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:   
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 1-2 vardagar
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.