Mykobakterier

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Tuberkulos
Akutföreskrifter:
Sputum
Akut mikroskopi kan utföras efter telefonkontakt, telefon 08-517 719 99. Observera att känsligheten är lägre och att provet måste komma till laboratoriet före klockan 15.00 vardagar.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt aktiv tuberkulos
Vid klinisk misstanke på aktiv tuberkulos ska också alltid Mykobakterie-DNA (TB) beställas som tillägg till mykobakterieodling. I beställningen Mykobakterier DNA ingår M. tuberculosis-komplexet som består av M. tuberculosis, M. bovis och M. bovis BCG samt resistensmutationer för rifampicin och isoniazid.

Beställ: Mykobakterieodling, provmaterial se provtagning
Direktmikroskopi ingår, förutom för blod, Csv, feces, pleuravätska, och urin.

Beställ: Mykobakterie-DNA (TB), provmaterial, se provtagning. För Csv är känsligheten ca 50% i jämförelse med odling. 
Utförs på begäran samt vid positiv mikroskopi, förutom för benmärg, blod och feces.

Misstänkt icketuberkulös mykobakterieinfektion
Beställ: Mykobakterieodling
Direktmikroskopi ingår, förutom för blod, Csv, feces, pleuravätska och urin. Om misstanke på infektion med Mycobacterium ulcerans (Burulisår), M. haemophilum eller M. genavense, ange detta på remiss.

Misstänkt latent tuberkulos
Beställ: Tuberkulos-Ag, IGRA
Analys: Tuberkulos-Ag 1 och Tuberkulos-Ag 2 IFN gammasvar utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Pappersremiss:
På pappersremissen benämns Mykobakterie-DNA (TB) som M. tuberculosis-komplexet-DNA.

Ange misstanke på infektion med Mycobacterium ulcerans (Burulisår), M. haemophilum och M. genavense.
Provtagning:
Mykobakterieodling
- abscess djup, Sterilt provrör eller Plastflaska ren, ≥ 5 mL, om möjligt 10-15 mL
- benmärg, MYCO/F Lytic Blodflaska (Mycob/TB)
3-5 mL rekommenderas men 1-3 mL kan accepteras. Önskas även direktmikroskopi ta benmärg i Na-heparinrör, mörkblå propp.

- blod, MYCO/F Lytic Blodflaska
3-5 mL rekommenderas men 1-3 mL kan accepteras. 
En Blodflaska är vanligtvis tillräcklig. Provtagning blododling

- bronkialsekret, Sterilt provrör, 2-3 mL
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provtagning BAL
- Csv, Sterilt provrör, 5 mL önskas Provtagning Csv
- feces i Fecesrör, 2-3 skedar Provtagning feces
- pleuravätska, Sterilt provrör eller Plastflaska ren, ≥ 10 mL
- punktat djup, Sterilt provrör eller Plastflaska ren, ≥ 5 mL, om möjligt 10-15 mL
- sekret, provpinne och Sterilt provrör/Sputumburk. Rikligt med material ger bästa utbytet.
- sputum, Sputumburk
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret
- urin, Plastflaska ren, gärna morgonurin ca 100 mL/prov önskvärt. Tre prov från olika dagar rekommenderas.
- ventrikelsköljvätska (Vsk), Plastflaska ren
- vävnad, Sterilt provrör/burk, inga tillsatser.
- övrigt tex pleurabiopsi, Sterilt provrör/burk, inga tillsatser

Mykobakterie-DNA (TB)
- abscess djup, Sterilt provrör eller Plastflaska ren ≥ 5 mL, om möjligt 10-15 mL
- bronkialsekret, Sterilt provrör, 2-3 mL
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör.
- Csv, Sterilt provrör
- pleuravätska, Sterilt provrör eller Plastflaska ren ≥ 10 mL
- punktat djup, Sterilt provrör eller Plastflaska ren, ≥ 5 mL, om möjligt 10-15 mL
- sekret, provpinne och Sterilt provrör/Sputumburk. Rikligt med material ger bästa utbytet.
- sputum, Sputumburk
- trakealsekret, Sterilt provrör
- urin, Plastflaska ren, gärna morgonurin ca 100 mL/prov önskvärt. Tre prov från olika dagar rekommenderas.
- ventrikelsköljvätska (Vsk), Plastflaska ren
- vävnad, Sterilt provrör/burk, inga tillsatser.
   
Tuberkulos-Ag IGRA
Förberedelser och provtagning

Tilläggsinformation

Sputum
Sputumburk utan tillsats, med ytterburk. Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Prov för odling bör om möjligt tas innan antibiotikabehandling. Provet kan med fördel tas på morgonen då det är lättast att hosta upp sekret som ansamlats under natten. Upphostningen ska komma från djupet av de nedre luftvägarna. Två till tre prov från olika dagar rekommenderas.

Ventrikelsköljvätska
Steril flaska med max 100 mL/flaska. Provtagningen utförs på fastande mage. Två prov från olika dagar rekommenderas. 
- Vuxna, 200 mL sterilt vatten.
- Barn, 10 mL sterilt vatten.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen aktiv tuberkulos eller mykobakterieinfektion.
  • Märk alltid transporthylsan med streckkodsetikett alternativt personnummer och namn.
Blodflaskor: 
  • Förvaras i rumstemperatur.
Övriga prov:
  • ​Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Felkällor: Mykobakterie-DNA (TB) kan ofta detekteras månader efter effektiv behandling, på grund av kvarvarande DNA från döda bakterier.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Mykobakterieodling: Positiva svar lämnas vanligen inom 2-4 veckor, negativa svar efter 7 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas i regel nästkommande vardag. Vid akutbeställning av mikroskopi på sputumprov lämnas svar samma dag. Se akutföreskrifter.

Mykobakterie-DNA (TB) och analys för resistensmutationer: Svar lämnas i regel nästkommande vardag. 
Tuberkulos-Ag, IGRA: Svar lämnas inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänste​r​​​.​​
Kommentar:
Icketuberkulösa mykobakterier kan orsaka tuberkulosliknande lungsjukdom samt infektion i andra vävnader. Provtagning som ovan.