Mykobakterier

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Tuberkulos
Akutföreskrifter:
Sputum
Akut mikroskopi kan utföras efter telefonkontakt, telefon 08-517 719 99. Observera att känsligheten är lägre och att provet måste komma till laboratoriet före klockan 15.00 vardagar.
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik av:
Aktiv tuberkulos: Mykobakterieodling (inklusive tuberkulos), M. tuberculosis-komplexet-DNA
Mykobakterieinfektion: Mykobakterieodling (inklusive tuberkulos)
Latent tuberkulos: Tuberkulos-Ag, IFN-gammasvar

I Mykobakterieodling ingår alltid direktmikroskopi. Undantag, blod, Csv, feces, pleura och urin där endast odling utförs.
M. tuberculosis-komplexet-DNA utförs på begäran samt vid positiv mikroskopi. Undantag, DNA-analys utförs inte på benmärg, blod och feces.

Tilläggsinformation

Vid klinisk misstanke på aktiv tuberkulos bör alltid M. tuberculosis-komplexet-DNA beställas som tillägg till mykobakterieodling.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Luftvägar
- Sputum i sputumburk
- Bronkialsekret, sterilt provrör, 2-3 mL
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), sterilt provrör. Provtagning
- Pleuravätska, sterila provrör eller steril flaska, ≥ 10 mL 
- Ventrikelsköljvätska (Vsk), steril flaska 
- Trakealsekret, sterilt provrör. Provtagning

Vävnad/punktat
Vävnad är alltid överlägset sekret- eller vätskeprov.
- Benmärg
Mykobakterieodling: 3-5 mL rekommenderas i MYCO/F-Lytic (Mycob/TB blodflaska) men 1-3 mL kan accepteras. Önskas även direktmikroskopi tas benmärg i Na-heparinrör, mörkblå propp. 
- Punktat/Abscess djup, sterila provrör eller steril flaska, ≥ 5 mL, om möjligt 10-15 mL
- Vävnad/Biopsi/Organmaterial, sterilt provrör/burk, inga tillsatser.

Blododling
MYCO/F-Lytic (Mycob/TB blodflaska), optimal provvolym är 3-5 mL men 1-3 mL kan accepteras. Kontrollera att flaskan inte är för gammal, se utgångsdatum lila fält. En blodflaska är vanligtvis tillräcklig. Provtagning

Cerebrospinalvätska
Sterilt provrör. Provtagning

Feces
Fecesrör, 2-3 skedar

Sekret
Provpinne och sterilt provrör/sputumburk. Rikligt med material ger bästa utbytet.

Urin
Steril flaska, gärna morgonurin ca 100 mL/prov önskvärt. Tre prov från olika dagar rekommenderas.

Serumprov
Tuberkulos-Ag, interferon gamma svar (latent tuberkulos)
Förberedelser inför provtagning

Tilläggsinformation

Sputum
Sputumburk utan tillsats med ytterburk . Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Prov för odling bör om möjligt tas innan antibiotikabehandling. Provet kan med fördel tas på morgonen då det är lättast att hosta upp sekret som ansamlats under natten. Upphostningen ska komma från djupet av de nedre luftvägarna. Två till tre prov från olika dagar rekommenderas.

Ventrikelsköljvätska
Steril flaska med max 100 mL/flaska. Provtagningen utförs på fastande mage. Två prov från olika dagar rekommenderas. 
- Vuxna, 200 mL sterilt vatten.
- Barn, 10 mL sterilt vatten.
Förvaring / transport:
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen aktiv tuberkulos eller mykobakterieinfektion. Märk alltid transporthylsan med streckkodsetikett alternativt personnummer och namn.
Felkällor: M. tuberculosis-komplexet-DNA kan ofta detekteras månader efter effektiv behandling, på grund av förekomst av DNA från döda bakterier.
Svarsrutiner:
Mykobakterieodling: Positiva svar lämnas vanligen inom 2-4 veckor, negativa svar efter 7 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas i regel nästkommande vardag. Vid akutbeställning av mikroskopi sputumprov lämnas svar samma dag. Se akutföreskrifter.

M. tuberculosis-komplexet-DNA: Svar lämnas i regel nästkommande vardag. 
Tuberkulos-Ag, IFN-gammasvar: Svar lämnas inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Icketuberkulösa mykobakterier kan orsaka tuberkulosliknande lungsjukdom samt infektion i andra vävnader. Provtagning som ovan.